05.08.2015

Projekts „IT nozares produktu un pakalpojumu eksporta veicināšana ārējos tirgos”

SIA DPA sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „IT nozares produktu un pakalpojumu eksporta veicināšana ārējos tirgos”, kura mērķis ir veicināt projekta partneru izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu uz ārējiem tirgiem.
 
Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros.
 
Projekta atsauce ERAF-2015-02
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/75/119
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3091 
 
 
ERAF projekts