20.01.2016

Informācijas tehnoloģiju grupa DPA maina uzņēmumu zīmolus

Esam gandarīti paziņot, ka DPA biznesa paplašināšana Latvijā un ārzemēs ir sniegusi mums aizraujošu un neatsveramu pieredzi, kas iedrošinājis mūs sasniegt vēl ambiciozākus mērķus – paplašināt mūsu darbību ārvalstīs un piedāvāt jaunus pakalpojumus tirgū. Lai īstenotu nospraustos mērķus, izsludinām uzņēmumu zīmolu maiņu.

Sākot no šā gada 20. janvāra DPA grupas uzņēmuma zīmols DPA turpmāk būs pazīstams kā SQUALIO. Savukārt DPA grupas uzņēmums SQUALIO, lai nestu precīzāku zīmola vēstījumu sabiedrībai, top par SQUALIO cloud consulting.

Jaunais zīmols SQUALIO raksturo uzņēmumu pieeju biznesam, kas sevī ietver nozīmīgas pamatvērtības, ko sniedzam ikdienā saviem klientiem – programmatūras ekspertīzi, uzticamu kvalitāti un iespējas, ko sniedz mākoņtehnoloģijas.

Pērn, 2015. gada  vasarā, lai spētu elastīgāk reaģēt uz tirgus pārmaiņām un sniegtu vēl efektīvākus pakalpojumus saviem klientiem, DPA grupa veica izmaiņas uzņēmuma struktūrā, sadalot uzņēmējdarbību divos atsevišķos virzienos:

SQUALIO (iepriekš DPA) klientiem tupinās piedāvāt programmatūras un mākoņpakalpojumu licencēšanas, kā arī programmatūras pārvaldības pakalpojumus.

Savukārt SQUALIO cloud consulting (iepriekš SQUALIO*) vietējam tirgum nodrošina IT infrastruktūras, mākoņtehnoloģiju, drošības un biznesa vadības sistēmu ieviešanu un pārvaldību, veidojot risinājumus gan īpaši konkrētā pasūtītāja vajadzībām, gan attīstot savus produktus. Uzņēmums ir uzkrājis veiksmīgu pieredzi ES pētniecības un attīstības ietvara projektos, koncentrējoties lielākoties uz izpēti IT drošības un biometrijas jomās.

Esošās izmaiņas neskars DPA grupas un sadarbības partneru patreizējās juridiskās attiecības.

* SIA Squalio ir mainījis arī savu juridisko nosaukumu uz SIA Squalio cloud consulting.