30.01.2015

Konference: „Atvērtā Eiropa: Atvērtie dati atvērtai sabiedrībai”

Šī gada 18. un 19. februārī norisināsies viens no nozīmīgākajiem notikumiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē Latvijā – konference un diskusija “Atvērtā Eiropa: Atvērtie dati atvērtai sabiedrībai”. To rīko Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) sadarbībā ar domnīcu PROVIDUS, sabiedrības līdzdalības platformu ManaBalss.lv un Lattelecom. Pasākums pulcēs 200 dalībniekus no 16 Eiropas Savienības valstīm.

Konferences un diskusijas mērķis ir veicināt Eiropas informācijas sabiedrības attīstību un stiprināšanu. Konferencē, kas notiks 19.februārī, eksperti dalīsies pieredzē un iepazīstinās sabiedrību ar atvērto datu izmantošanas iespējām, Latvijas un ārvalstu sasniegumiem informācijas atkalizmantošanā. Savukārt diskusijā 18.februārī tiks apkopota veiksmīga nacionālā līmeņa atvērto datu, e-petīciju un pilsoņu iniciatīvu starptautiskā pieredze, lai piedāvātu rekomendācijas Eiropas Savienības iniciatīvu (Eiropas Pilsoņu Iniciatīvas mehānisma) uzlabošanai un Digitālai Programmai Eiropai.

Pasākumu mērķauditorija ir publiskā, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvji, kuri piedalās vai interesējas par atvērtas sabiedrības politikas veidošanu Latvijā un ES un atvērto datu izmantošanas iespējām, pilsoņu iniciatīvām, e-petīcijām, kā arī atvērtu tehnoloģiju entuziasti.

Vairāk informācijas par pasākumiem skatīt LATA mājas lapā.