19.11.2014

Profesionālās kompetences pilnveides programma BAAM – jauna pieeja biznesa studijām

Latvijas Universitāte, Starptautiskais informācijas tehnoloģiju uzņēmums IBM un Latvijas IKT nozares uzņēmums DPA ceturtdien, 20. novembrī, Latvijas Universitātē parakstīs nozīmīgu partnerības memorandu par ilgtermiņa stratēģisku sadarbību. Trīspusējā BAAM (Baltic Academy of Asset Management) memoranda mērķis ir veicināt ieguldījumu mūžizglītības procesā un starpdisciplinaritātes attīstībā Baltijas valstīs, izmantojot informācijas, sakaru tehnoloģiju un biznesorientētas nozares piedāvātās iespējas.

BAAM iniciatīvā tiks akcentēti divi galvenie darbības virzieni – veicināt praksē balstīta un biznesorientēta kursa izveidi dažāda līmeņa uzņēmuma vadītājiem un jauna studiju kursa piedāvājumu studentiem par uzņēmuma aktīvu pārvaldību (EAM).

Memoranda parakstīšana notiks 20. novembrī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Senāta sēžu zālē, Raiņa bulv. 19. Memorandu parakstīs Latvijas Universitātes mācību prorektors prof. Andis Kangro, IBM Latvija izpilddirektors Uģis Eriņš un DPA valdes loceklis Sandis Kolomenskis.

Pušu vienošanās paredz, ka, izmantojot IBM un DPA atbalstu, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes docētāji izstrādās jaunus modulārus mācību kursus gan studentiem esošo studiju programmu ietvaros, gan dažādu līmeņu vadītājiem uzņēmumos un organizācijās, lai jau šajā akadēmiskajā gadā viņi varētu pilnveidot savu kompetenci aktīvu pārvaldības jomā. Šis piedāvājums ir jaunievedums arī citu Baltijas valstu augstākās izglītības iestāžu piedāvājumu vidū, jo galvenais uzsvars tiek likts uz aizvien pieaugošo biznesa vides prasību un uzņēmuma aktīvu pārvaldības nozīmi biznesa sektorā gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Turklāt fakts, ka 2014. gada sākumā tika ieviests jauns ISO standarts — ISO 55 000, kurā apkopotas uzņēmuma aktīvu pārvaldības paraugprakses un vadlīnijas, vēl vairāk akcentē uzņēmuma aktīvu pārvaldības pieaugošo nozīmi ar uzņēmējdarbību un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām saistītās studijās. Lai sasniegtu kursu mērķi un palielinātu rezultātu efektivitāti, praktiskās iemaņas tiks attīstītas, izmantojot IBM Maximo aktīvu pārvaldības rīku, kas šobrīd ir vadošais EAM tehnoloģiju risinājums.

Balstoties uz IBM Maximo aktīvu pārvaldības risinājumu, kā arī uz PAS 55 un ISO 55 000  standartiem, tiks izstrādāti un piedāvāti mācību kursi, kuros ir integrēta praktisko iemaņu apguve, kā arī teorētiskās nostādnes par aktīvu pārvaldības principiem, aktīvu dzīvescikla optimālu pārvaldību biznesa mērķu efektīvai sasniegšanai un optimizētiem aktīvu pārvaldības procesiem. Mācību aktivitāšu laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta publiskā un privātā sektora procesu analīzei un paraugpraksei, kā arī IBM Maximo piedāvātajam plašajam lietojumprogrammu, procesu un mijsaistību klāstam.