10.06.2015

Projekts „Latvijas IT nozares konkurētspējas veicināšana eksporta tirgos”

SIA DPA sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „ Latvijas IT nozares konkurētspējas veicināšana eksporta tirgos”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu eksportu.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2014-02
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/72/081
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-2809