03.05.2018

Squalio iegūst Oracle licenču pārvaldības pakalpojumu sniedzēja statusu

 

Oracle licenču pārvaldības pakalpojumi (Oracle License Management Services jeb LMS) sastāv no starptautiskas licencēšanas ekspertu un konsultantu komandas, kas cieši sadarbojas ar klientiem un sadarbības partneriem, lai viņiem palīdzētu iegūt pilnvērtīgu pārskatu par Oracle pakalpojumiem.

Mūsu mērķis ir sniegt vienkāršotu, proaktīvu un informējošu pieeju licencēšanas pārvaldībai un atbalstīt klientus, palīdzot viņiem uzturēt tādu licencēšanas saimniecību, kas pilnībā atbilst biznesa stratēģijai.

Oracle licenču pārvaldības pakalpojumi piešķir klientiem balsi un sniedz praktiskus ieteikumus par visiem Oracle licencēšanas politiku aspektiem. Mūsu uzdevums: mainīt klientu pieeju programmatūras resursu pārvaldībai un iedvesmot stratēģisku lēmumu pieņemšanu, kad tiek noteiktas un izstrādātas nākamās licencēšanas vajadzības. Mēs palīdzam uzlabot pārvaldības iespējas, kuras Jūs izmantojat, lai novērotu, apstiprinātu un optimizētu savu programmu saimniecību.

Mūsu stratēģiskā prioritāte: palīdzēt klientiem samazināt riskus

Programmatūras resursu pārvaldība kļūst aizvien nozīmīgāka, jo uzņēmumi attīsta veidus, kā tiek izvietotas un izmantotas tehnoloģijas. Mākoņpakalpojumu, virtualizācijas un ārpakalpojumu augošā popularitāte apgrūtina izvietoto licenču pārvaldību. Bez precīza un aktuāla skatījuma par reālo licenču lietojumu (pretēji tiesībām tās lietot) klienti var pakļaut sevi ievērojamam riskam:

 • stratēģiskie riski, kas var izraisīt kritumu uzņēmuma spējās un sniegumā;
 • investīciju riski – pilnas līguma vērtības neapzināšanās;
 • finanšu riski, kas iekļauj budžetā neieplānotas saistības un pārtērētus līdzekļus;
 • darbības riski – kontroles trūkums pār IT resursu sadali un pieejamību;
 • juridiskie riski – līgumisko tiesību pārkāpums un korpratīvās pārvaldības likumdošana.

Kā mēs varam palīdzēt

Oracle licenču pārvaldība ietver dažādus pielāgojamus pakalpojumus, kas palīdz klientiem un sadarbības partneriem pieņemt informētus lēmumus, lai optimizētu savu pašreizējo Oracle licencēšanu un noteiktu turpmākās vajadzības.

Iesaistīšanās Oracle pārvaldības pakalpojumos

Klienti un sadarbības partneri var iesaistīties Oracle licenču pārvaldībā jebkurā laikā pirms vai pēc licencēšanas līguma parakstīšanas. Mēs varam Jums palīdzēt:

 • atrast labāko veidu, kā strukturēt licencēšanu uzņēmumā, lai tā atbilstu Jūsu biznesa uzstādījumiem;
 • iegūt lielāku izpratni par Jūsu Oracle vidi un ieguldījumiem tajā;
 • nodrošināt, ka Jūs ieviešat resursu pārvaldības labāko praksi;
 • noteikt brīvus līdzekļus un optimizēt Jūsu Oracle ieguldījumu pielietojumu;
 • nomērīt un atrisināt neatbilstības finansiālos riskus;
 • nodrošināt informētu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz nākotnes IT attīstību;
 • veidot precīzu budžeta plānošanu un atskaites.