prasme izmantot datus kā biznesa attīstības dzinējspēks

Prasme izmantot paša uzņēmuma vai publiski pieejamos datus (atvērtie dati) šobrīd ir nozīmīgs dzinējspēkus ikviena biznesa attīstībā. Datu stratēģija par uzņēmuma rīcībā esošiem datiem, to struktūru un pielietošanas iespējām ir pirmais solis, lai uzņēmums varētu sākt izmantot datu spēku savā labā. Datu analīze un datos balstīti lēmumi palīdzēs uzlabot kopējo darba un procesu efektivitāti, kvalitatīvu darbu gan ar klientiem, gan sadarbības partneriem, optimizēt izmaksas un budžeta sadalījumu, kā arī veicināt biznesa attīstības plānus un inovāciju ieviešanu.

Labi izstrādāta datu stratēģija sniegs uzņēmumam konkrētu vīziju un ceļa karti, kā iegūt lielāku vērtību no datiem un kā tos izmantot mērķtiecīgāk, balstoties uz uzņēmuma vajadzībām. Datu stratēģija iekļauj arī datu arhitektūras izstrādi, datu apstrādes un pārvaldības rekomendācijas.

ko iekļauj DATU
STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE

Squalio datu arhitekti palīdzēs jums izstrādāt datu stratēģiju un tās iedzīvināšanas
ceļa karti, balstoties uz biznesa vajadzībām un uzņēmuma attīstības plāniem.

vajadzību
IZPĒTE

solis 1

Biznesa vajadzību un mērķu identificēšana, iesaistīto cilvēku un projekta dalībnieku apzināšana, vienošanās par projekta tvērumu un termiņiem, datu tehnoloģiju un resursu apzināšana.

datu procesA ANALĪZE

solis 2

Uzņēmuma pašreizējā biznesa procesa izpēte, datu avotu un datu resursu apkopošana, tehnoloģiju resursu un iespēju arhitektūras izstrāde, uzņēmuma iekšējās politikas analīze.

STRATĒĢISKAIS NOVĒRTĒJUMS

solis 3

Identificē uzņēmuma datu procesa, datu arhitektūras, tehnoloģiju un izmantoto rīku trūkumus, izstrādā jaunus uz biznesa vajadzībām orientētus datu pielietojuma scenārijus, datu un tehnoloģiju arhitektūru.

pārmaiņu ceļa karte

solis 4

Datu stratēģijas prezentācijas izstrāde, pārmaiņu ieviešanas ceļa karte, uzdevumi prioritārā secībā un pārmaiņu vadības rekomendācijas datu procesa veiksmīgai darbībai.

papildu iEGUVUMI

  • Nodrošināt  datu procesa mērogojamību visa uzņēmuma struktūrās.
  • Radīt vienotu datu apstrādes un lietojuma procesu, kas ir atbilstošas uzņēmuma biznesa vajadzībām, politikai vai  likumdošanai.
  • Nodrošināt datu apstrādes procesa un tehnoloģiju sadarbību un savietojamību ar citām biznesa sistēmām un aplikācijām.
  • Izslēgt neefektīvus un liekus datu pārvaldības procesus, tā vietā rados izmaksu efektīvas un vienotas datu operācijas.
  • Spēja nodrošināt nepieciešamās atskaites investoriem, valsts pārvaldei vai sadarbības partneriem ātri un kvalitatīvi.
  • Samazināts laiks / izmaksas uz datu iegūšanu un apstrādi.

Interesē datu stratēģijas
izstrāde?