ĀTRAS, UZTICAMAS UN AUTOMĀTISKAS
FINANŠU ATSKAITES

Atskaišu
vizualizācija
DATU MODEĻA
IZSTRĀDE
DATU IEGUVES
UN ATSKAIŠU
AUTOMATIZĒŠANA
DATU NOLIKTAVAS
IZVEIDE
APMĀCĪBAS

Mums ir vairāk nekā 20 gadu pieredze datu un biznesa analītikā,
un mēs piedāvājam datu analīzes pakalpojumus,
kas pielāgoti konkrēta partnera vajadzībām.
Speciālisti

Pieredze finanšu atskaišu kā, piemēram, peļņas uz zaudējumu aprēķina, budžeta izpildes u.c. atskaišu automatizēšanā ar Power BI. Datu modeļa izveidošana. Nepieciešamo kalkulāciju izveide Power BI vidē DAX vai M valodās. Lietotājam draudzīga dizaina izstrāde.

Datu savienojums

Pieredze datu savienojuma izveidē ar Horizon programmu – varam sniegt norādījumus sistēmas administratoram, lai operatīvi veiktu pareizos soļus sistēmas sagatavošanai savienojuma izveidei izmantojot REST API.

Rezultāts

Pēc mēneša pieejama atskaite, kuras atjaunināšanai nav nepieciešama cilvēkresursu iesaiste. Atjaunināšana pēc iestatītā grafika. Kompaktā formātā attēlota galvenā informācija, vienuviet pieejami gan ilgāka termiņa, gan operatīvie dati, līdz pat datu rindiņas līmenim.

VAI ESI GATAVS PIEŅEMT DATOS BALSTĪTUS LĒMUMUS?