KAS IR PERSONAS DATI?

Personas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese vai dzīves vietas adrese

Persona un tās auto reģistrācijas numurs, auto modelis vai tā apdrošināšanas detaļas

Personas bankas konta numurs, bankas kartes numurs, tās derīguma termiņš

Informācija par personas veselības stāvokli, asins grupa vai slimību vēsture

Personas pases dati: numurs, personas kods, auguma garums, tautība vai paraksts

Informācija par personas ienākumiem, piederošajiem īpašumiem un naudas plūsmu

Etniskā izcelsme, politiskie uzskati, reliģiskā pārliecība, seksuālā orientācija, dalība arodbiedrībās

Personas izskats, bilde, video materiāls vai biometriskie dati un cita personu informācija

Ģederts palīdzēs

Lai uzņēmums atbilstu Vispārīgai datu aizsardzības regulai (GDPR), nereti tas ir garš un sarežģīts process. Tieši tāpēc Ģederts ir radījis vienkāršu 3 soļu ceļvedi, kas palīdzēs uzzināt, kā rīkoties, lai atbilstu prasībām pirms regula stājās spēkā. 

Seko līdzi GDPR, apmeklējot aktuālus pasākumus!

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Atbild Andis Burkevics, Sorainen zvērināts advokāts, personas datu aizsardzības speciālists un
Agris Repšs, Sorainen partneris, zvērināts advokāts

Kāpēc šī regula ir pieņemta?
Kas ir personas dati? Vai tie ir dažādi?
Vai regula attiecas uz jebkuru uzņēmumu?