par sarežģīto vienkārši!

Lai uzņēmums atbilstu Vispārīgai datu aizsardzības regulai (GDPR), nereti tas ir garš un sarežģīts process. Tieši tāpēc esam radījuši vienkāršu 4 soļu ceļvedi, lai atbilstu jaunās regulas prasībām:

KAS IR PERSONAS DATI?

Personas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese vai dzīves vietas adrese

Persona un tās auto reģistrācijas numurs, auto modelis vai tā apdrošināšanas detaļas

Personas bankas konta numurs, bankas kartes numurs, tās derīguma termiņš

Informācija par personas veselības stāvokli, asins grupa vai slimību vēsture

Personas pases dati: numurs, personas kods, auguma garums, tautība vai paraksts

Informācija par personas ienākumiem, piederošajiem īpašumiem un naudas plūsmu

Etniskā izcelsme, politiskie uzskati, reliģiskā pārliecība, seksuālā orientācija, dalība arodbiedrībās

Personas izskats, bilde, video materiāls vai biometriskie dati un cita personu informācija

Nepieciešama palīdzība?