Kāpēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas aktualitāte nepazūd?

Kad Jūs pēdējo reizi nepiesprādzējāties, braucot ar automašīnu? It kā nebūtisks sīkums, vienīgi negribas kļūt par to vienīgo, kas izlido pa auto logu ārā trieciena brīdī, vai ne? Tieši tāpat procesu un ieradumu digitalizācija uzliek mums arvien jaunus pienākumus un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības jau ir ikdiena.

Kas ir šodien visaktuālākais datu aizsardzības prasību piemērošanā? Tā nav VDAR pantu citēšana, bet gan laba datu apstrādes un aprites prakse un zināšanas kā kļūdas novērst. Sodi, protams, ir būtisks motivators, tomēr lielāks uzsvars ir uz Jūsu biznesa vērtību kopumā – cilvēki, procesi, zināšanas, tas viss palīdz vai var kaitēt.

Elīna Girne, Squalio grupas juridiskā departamenta vadītāja, sertificēta datu aizsardzības speciāliste

Pieci būtiskākie VDAR atbilstības trūkumi, ko savā pieredzē darbā ar klientiem esam atklājuši

Katrs no šiem aspektiem atsevišķi biznesu noteikti neiznīcinās, taču viens trūkums rada nākamos trūkumus un nepilnības un tas savukārt ir jau nozīmīgs biznesa ilgtspējas un pastāvēšanas drauds. Dati ir jaunā valūta un tās vērtība tikai pieaugs. Tāpēc uzskatām, ka pieredzes apmaiņa, diskusijas un labās prakses kopīga veidošana ir būtiska mums visiem.

Darbinieku apmācības trūkums – arī pilnīgas digitalizācijas laikmetā cilvēks ir visietekmīgākais veiksmes vai neveiksmes faktors. Cilvēka kļūdai ir liels svars.

Pieejas tiesību datiem uzraudzības trūkums un slikta pārvaldība – kvalitatīvs un loģisks atbildību un jomu sadalījums starp darbiniekiem uzņēmumā samazina jebkurus biznesa riskus.

Centralizētu risinājumu trūkums – procesu centralizēta un automatizēta vadība samazina cilvēku kļūdas risku un kopumā ietaupa laiku. Vai Jūs esat mēģinājuši mākoņrisinājumus vai datu reģistru veidot tiešsaistē? Piemēram, Datu reģistrs Wisery.eu ir Squalio redzējums jēgpilnai datu procesu vadībai.

Vāja risku vadības kultūra – īstermiņā, proti, šodien var nemaksāt rēķinus, taču ilgtermiņā tas draud ar maksātnespēju. Tieši tāpat ar datu pārvaldību, maznozīmīgi riski šodien ātri vien kļūst par biznesu iznīcinošiem faktoriem rīt.

Nelegālu vai novecojušu (ražotāja neatbalstītu) IT risinājumu izmantošana – lētāk vai bez maksas nav labāk. Risks, ka dati noplūdīs vai tiks zaudēti, ir ļoti liels. Ilgtspējīgi un uzticami risinājumi ir būtiski.

par sarežģīto vienkārši!

Lai uzņēmums atbilstu Vispārīgai datu aizsardzības regulai (GDPR), nereti tas ir garš un sarežģīts process. Tieši tāpēc esam radījuši vienkāršu četru soļu ceļvedi, lai atbilstu jaunās regulas prasībām:

Nepieciešama palīdzība?