HelpTu – it atbalsta centrs

HelpTu ir Squalio IT atbalsta pakalpojumu centrs, kas pulcē tirgū zinošākos Microsoft tehnoloģiju speciālistus un nodrošina profesionālu Microsoft risinājumu tehnisko un ikdienas darba atbalstu, apmācības darbiniekiem un IT komandai, kā arī risinājumu veiksmīgu ieviešanu un pielāgošanu uzņēmuma vajadzībām.

HelpTu ieviešanas pakalpojums ir lielisks risinājums uzņēmumiem, kam nav savas IT atbalsta komandas vai esošā komanda ir noslogota ar citiem pienākumiem. Tā palīdzēs salāgot Office 365 risinājumu ar citām uzņēmumā jau esošajām IT sistēmām un programmām. Pakalpojums ietver visa Office 365 un tā komponenšu ieviešanu – Office, SharePoint, Exchange, Skype, Yammer un citas nepieciešamās aplikācijas.

Ieviešanas projektos mēs veiksmīgi apvienojam zināšanas par Microsoft Azure ar mūsu pašu izstrādātām ieviešanas metodoloģijām, lai nodrošināt ātru un secīgu ieviešanu atbilstoši uzņēmuma biznesa vajadzībām.

cyber security, kiberdrošība

Ko sagaidīt no helptu Office 365 ieviešanas projekta?

  • Office 365 pilna ieviešanas cikla uzraudzību un kontroli;
  • Office 365 resursu apmācību darbiniekiem un IT komandai;
  • Atbalstu IT komandai visā Office 365 ieviešanas ciklā;
  • Office 365 pielāgošanu atbilstoši biznesa vajadzībām.

HelpTu Office 365 ieviešana ietver:

  • Plānošanu un biznesa vajadzību analīzi;
  • Konfigurācijas un pielāgošanas integrāciju;
  • Testēšanu un ieviešanas apmācības IT komandai;
  • Arhitektūras izstrādi veiksmīgai risinājuma ieviešanai;
  • Office 365 datu migrācijas pakalpojumus.