optimizē inženierijas programmatūras  izmaksas

SQUALIO veic licenču optimizācijas novērtējumu organizācijas inženierijas programmatūrai un aplikācijām. Tas palīdz organizācijai novērtēt reālo programmatūras lietojumu, identificēt neizmantotās vai liekās licences, izslēgt vienlīdzīgu funkcionalitātes lietojumu dažādu ražotāju programmatūrās, kā arī iegūt ieteikumus efektīvākai licenču pārvaldībai. Snow for Engineering Applications (SEA) ir vislabākais tirgū pieejamais rīks, lai veiktu visaptverošu inženierijas programmatūras izmaksu un licenču pārvaldību. Tas ļauj pārraudzīt 26 dažādu tīklu pārvaldības sistēmas, lai pārvaldītu tādas inženierijas programmatūru kā Autodesk, Mathlab, Ansys, Catia, SolidWorks, Teamcenter, PLM, Bentley un daudzas citas.

Licenču pārvaldības ieguvumi

Licenču atbilstības kontrole un juridisko risku izslēgšana.

Izmaksu kontrole, izvērtējot reālo programmatūras lietojumu.

Spēja salīdzināt fiksētās tīklā aktivizētās licences pret reālo lietojumu.

Identificēt un deaktivēt nelietotās licences.

Veikt programmatūras lietojumu analīzi – tendences, statistiku, aktivitāšu kartes.

Iegūt IT audita atskaites un attiecināt izmaksas uz atsevišķām nodaļām vai projektiem.

biežāk sastopamie INŽENIERIJAS
programmatūras licencēšanas izaicinājumi

 • Katra dublētā funkcionalitāte dažādu ražotāju inženierijas programmatūrās rada lielus izdevumus organizācijai, jo to licences ir dārgas.
 • Lietotāji bieži atver inženierijas programmatūru vai aplikāciju to nemaz nelietojot, tādā veidā radot neizmantotu licences lietojumu.
 • Organizācijās bieži pastāv dažādas licenču pārvaldības tehnoloģijas, kas tiek vienlaicīgi izmantotas organizācijā (FlexNet/FlexLM, Reprise, Sentinel, DSLS/LUM, MathLM, NetHASP un citas).
 • Neaktīvo jeb pasīvo tīkla aplikāciju vai programmatūras lietošana mēdz bloķēt licences citiem organizācijas lietotājiem.
 • Organizācijās bieži nepastāv vienota vieta vai mehānisms, kas apvieno datus no dažādu tīklu licenču pārvaldības serveriem vai dažādām inženierijas programmatūrām.
 • Bieži dažādu ražotāju programmatūras funkcionalitātes dublējas un ir iegādātas vairāk kā tās ir nepieciešamas organizācijai.
 • Organizācijām nav iespēja iegūt reāllaika statistiku par pašreizējo tīklā lietoto inženierijas programmatūru un to licenču reālo lietojumu.
 • Organizācijai nepieciešamo inženierijas programmatūras vajadzību, to licenču un budžeta precīza plānošana.

Snow rīks inženierijas
programmatūras pārvaldībai

1.līmenis2.līmenis3.līmenis
Licenču kontrole reāllaikā
Aktīvais un neaktīvais programmatūras lietojums
Automatizēta nevajadzīgo licenču deaktivēšana

licenču lietojuma kontrole

Reāllaikā varēsiet redzēt kad, cik daudz, kurš darbinieks un kādas licences lieto ikvienā organizācijas filiālē, departamentā vai projekta grupā, spējot analizēt gan visas organizācijas inženierijas programmatūras un to licenču lietojumu, gan detalizējot līdz pat individuālam darbiniekam. Tas ļaus samazināt izmaksas uz lieku programmatūras iegādi un dublētām licencēm.

Aktīvais un neaktīvais lietojums

Ērti varēsiet ģenerēt atskaites, kas satur informāciju par programmatūras CPU un neaktīvo lietojuma laiku, tastatūras, datora pelītes un padoto / saņemto uzdevumu (I/O) lietojumu, vienlaikus attēlojot kur, kad, cik ilgi un kurš programmatūru lieto. Tas ļauj novērtēt programmatūras aktivitāti un segmentēt to kā aktīvu vai neaktīvu.

Automatizēta nevajadzīgo licenču deaktivēšana

Inženierijas programmatūras licenču deaktivizācijas funkcija ļauj automatizēti pārvaldīt un kontrolēt licences, atklājot un deaktivizējot to programmatūru, kas netiek aktīvi izmantota, un pārgrupējot to uz lietotajiem, kas aktīvi izmanto inženierijas programmatūru organizācijā.

Vēlies optimizēt IT izmaksas?

 

licenču pārvaldības
projekta process

1.kvartāls

Ieviešana

SQUALIO palīdz veikt SNOW  programmatūras pārvaldības risinājuma tehnisko ieviešanu, apkopot licenču iepirkumu dokumentāciju un veikt sākotnējo licenču atbilstības novērtējumu.

 • Izstrādāti projekta mērķi.
 • Instalēts SNOW risinājums.
 • Izplatīti aģenti inženierijas programmatūras lietotājiem.
 • Instalēti integrācijas aģenti uz katras inženierijas programmatūras licenču pārvaldības sistēmas.
 • Apkopotas un ievadītas inženierijas programmatūras licences SNOW License Manager.
 • Izstrādātas programmatūras lietojumu atskaites.
 • Izstrādātas sākotnējās optimizācijas rekomendācijas.

2.kvartāls

Uzsākšana

SNOW risinājuma un licencēšanas apmācības lietotājiem un administratoriem. Tiek organizēta licencēšanas optimizācijas tikšanās, lai izvērtētu licenču atbilstības situāciju un optimizācijas iespējas.

 • SNOW lietotāju apmācības.
 • SNOW administratoru apmācības.
 • Inženierijas programmatūras licencēšanas apmācības.
 • Licencēšanas optimizācijas tikšanās.

3.kvartāls

pielāgošana

SQUALIO palīdz pielāgot risinājumu, izveidojot atskaites un definējot brīdinājums. SQUALIO veic atkārtotu licenču atbilstības novērtējumu, lai izvērtētu izmaiņas un identificēti rīcības plānu.

 • Definētas risinājuma nepieciešamās izmaiņas.
 • Risinājums ir pielāgots klienta vajadzībām.
 • Atkārtoti veikts juridisko risku novērtējums un progresa izvērtējums.

4.kvartāls

PROCESS

Tiek izstrādāts SNOW risinājuma un licenču pārvaldības process visā tā dzīvesciklā. Tiek organizēta licencēšanas optimizācijas tikšanās, lai izvērtētu licenču atbilstības situāciju un optimizācijas iespējas.

 • Pašreizējo procesu un politiku novērtējums.
 • Izstrādāta inženierijas licenču pārvaldības politika.
 • Licencēšanas optimizācijas tikšanās.
 • Sasniegto mērķu novērtējums un projekta mērķu izstrāde uz nākamo gadu.

kāpēc izvēlēties Squalio?

VIENĪGAIS SNOW platīna PARTNERIS

Squalio ir vienīgais IT uzņēmums Baltijā, kas ir ieguvis platīna partnerības līmeni vadošajam programmatūras pārvaldības rīku ražotājam Snow Software  (Gartner Magic Quadrant).

ZINĀŠANAS PROGRAMMATŪRAS PĀRVALDĪBĀ

Esam Latvijā lielākā augsti sertificētu programmatūras licencēšanas speciālistu komanda ar pārliecinošākajām zināšanām tirgū.

drošs un uzticams IT partneris

Pakalpojuma gaitā ievāktie dati netiek nodoti trešajām pusēm. Dati tiek ievākti izmantojot HTTPS datu savienojumu, kas nodrošina drošu datu apmaiņu.