naudas sods līdz 4% no apgrozījuma

Neatbilstība jaunajai personu datu aizsardzības regulai uzņēmumiem paredz bargus naudas sodus – līdz pat 4% no gada apgrozījuma!

reputācijas risks

Nepietiekama personu datu aizsardzība var radīt datu zādzības vai noplūdes risku, kas nopietni var kaitēt uzņēmuma reputācijai. Tāpat personām ir tiesības celt pretenzijas pret uzņēmumiem un vērsties ar iesniegumu atbildīgajās valsts iestādēs, ja ir viņu datu aizsardzības pārkāpumi.

zaudēti klienti

Klienti iegādājas produktus un pakalpojumus pie drošiem un uzticamiem uzņēmumiem. Neievērojot atbilstošu personu datu apstrādi un aizsardzību, vai laicīgi nereaģējot uz klientu pieprasījumiem par viņu datu apstrādi, Tavs uzņēmums riskē zaudēt klientu uzticību!

 

nemierīgs prāts

 Strādāt atbilstoši likuma un jaunās regulas normām, ļaus Tev koncentrēties uz galveno un nesatraukties par negaidītiem auditiem, soda sankcijām vai citiem riskiem, kas var kaitēt uzņēmuma darbībai.

neapmierināti darbinieki

Labi darbinieki ir liela uzņēmuma vērtība, un mēs visi to zinām! Ja uzņēmums nenodrošina atbilstošas darbinieku pieejas fizisko personu datiem,  nav skaidri definēti datu apstrādes procesi un nerūpējas par apstrādājamo datu drošību, tad Tu pakļauj riskam sevi un savus darbiniekus tikt sauktiem pie atbildības.

Pārdomāji?