Kursa mērķis:

IT un juridiskās nodaļas atbildīgie par atbilstību apzinās, kādas iespējas viņu mērķu kontekstā sniedz Office 365, spēj plānot un ieviest tās praksē.

Kursa ilgums:

4 akadēmiskās stundas

Kursa programma*:

  • Datu aizsardzības politiku salāgošana ar Office 365 iespējām;
  • Atbilstības pārvalde Compliance Manager;
  • Datu glabāšana Exchange un SharePoint;
  • Pieeju nodalīšana atkarībā no darbinieka grupas;
  • Automātiskās marķēšanas definēšana un iestatīšana;
  • Informācijas glabāšanas politiku definēšana un iestatīšana;
  • Informācijas atrašana (eDiscovery, Audit Logs un Content Search);
  • Dokumentācijas sagtavošana 3. pušu pieprasījumiem.

*atkarībā no uzņēmuma prioritātēm un reālās situācijas sadaļas iespējams modificēt.

IT SPECIĀLISTIEM, DATU SPECIĀLISTIEM

HELPTU COMPLIANCE

Drošu personu datu plūsmu uzņēmumā, leģitīma datu izmantošana, datu klasifikācija, marķēšana, glabāšana, meklēšanu un dzēšana, pieeju kontrole un datu drošības funkcionalitāte ar Microsoft 365.