HelpTu – it atbalsta centrs

HelpTu ir Squalio IT atbalsta pakalpojumu centrs, kas pulcē tirgū zinošākos Microsoft tehnoloģiju speciālistus un nodrošina profesionālu Microsoft tehnisko un ikdienas atbalstu, apmācības un risinājumu veiksmīgu ieviešanu uzņēmuma darbiniekiem un IT komandai.

Pielāgošanas projekts ir piemērots uzņēmumiem, kas vēlas iegūt pilnīgu Office 365 rīku izmantošanu un ikdienas darba efektivitāti, bet šobrīd nav iespējams atbrīvot iekšējo darbinieku slodzi, kas uzņemtos projekta vadību un realizāciju. Projekta rezultātā darbinieki iegūs skaidru un sakārtotu digitālo darba vidi un procesu, ko ikdienā būs vienkārši un ērti lietot. Tas palīdzēs mainīt darbinieku esošos ieradumus un laicīgi sniegs risinājumu, lai samazinātu vajadzību izmantot neautorizētus IT resursus, tādā veidā samazinot arī datu drošības riskus.

Pielāgošanas projekta moduļi

1. Biznesa mērķu noteikšana

Stratēģiskā diskusija vadības grupai ar mērķi noskaidrot, kādi ir komandu ikdienā reāli izmantotie IT servisi, darba procesi un izaicinājumi, un  identificēt, ko iespējams uzlabot, izmantojot Office 365. 7-15 dalībnieki instruktora vadībā savos datoros izmēģina pilnībā funkcionējošu un vienotu Office 365 vidi, vadoties pēc iepriekš izvēlētiem scenārijiem. Tas ļaus dalībniekiem pārliecināties par risinājuma iespējām.

4. apmācību satura izveide

Lai uzņēmuma darbinieki patstāvīgi varētu apgūt Office 365 funkcionalitāti un tās efektīvu lietojumu, tiek izstrādāts viegli uztverams mācību saturs, kas ir pieejams ikvienam un ļauj ātri saprast nepieciešamās darbības ikdienas uzdevumu izpildē. Tas noderēs gan esošajiem darbiniekiem mainot esošos ieradumus no esošajām sistēmām, gan darbiniekiem uzsākot jaunas darba gaitas uzņēmumā.

2. scenāriju definēšana

Mērķis ir palīdzēt visiem darbiniekiem pilnvērtīgi uzsākt lietot Office 365 iekļautos rīkus, sniedzot skaidrus un vienkāršus lietošanas scenārijus, kas atvieglo viņu ikdienas darbu un palīdz uzņēmumam mazināt drošības riskus un palielināt darba produktivitāti. Tiek veikta dalībnieku aptauja un anketēšana, kā arī organizēta diskusija vadības komandai, lai definētu galvenos scenārijus, uzstādījumus un sagaidāmos rezultātus.

5. Produkta čempionu apmācība

Tās mērķis ir samazināt IT nodaļas slogu Office 365 lietošanas atbalstam darbiniekiem un jaunu darbinieku apmācībām. Šajā modulī padziļināti tiek apmācīti 5 – 8 uzņēmuma darbinieki, kas pārzina Office 365 iespējas un funkcionalitāti labāk kā citi darbinieki un turpmāk tie var palīdzēt un sniegt atbalstu arī citiem kolēģiem tādas nepieciešamības gadījumā vai veikt regulāras iekšējās apmācības.

3. Pilotprojekta ieviešana

Pilotprojekta ieviešana vienam uzņēmuma departamentam vai komandai palīdzēs pārbaudīt scenāriju darbību praksē un atbilstību biznesa vajadzībām, saņemt komandu atgriezenisko saiti un vajadzības gadījumā uzlabot tos. Departamenta dalībnieki tiek iepazīstināti ar pilnu scenārijam nepieciešamo Office 365 funkcionalitāti un gatavā vidē sniegta iespēja pašiem izmēģināt to pielietojumu un atbilstību.

6. Noslēguma prezentācija

Office 365 adaptācijas projekts noslēdzas ar pasākumu visa uzņēmuma darbiniekiem. Tā  mērķis ir iepazīstināt ar Office 365 biznesa mērķiem, likt darbiniekiem apzināties, kādi ikdienas darba procesi un sistēmas tiek aizstātas ar jaunajiem rīkiem, kādi ir būtiskākie ieguvumi un funkcionalitāte, kā to izmantot jau tūlīt un kur meklēt atbalsta informāciju.

Noderīgi resursi

OneDrive sinhronizācija datorā

Datu drošība ar daudzfaktoru autentifikāciju

Microsoft Office 365 lietotāja izveide