PĀRBAUDES UN AUDITI

Pagaidām uzraudzības iestādes Latvijā vēl neveic aktīvus pārbaudes reidus, taču situācija Eiropā liecina, ka jau drīzumā šādas pārbaudes kļūs arvien regulārākas. Analizējot citu valstu pieredzi un pārkāpumus, par kuriem piemēroti reāli naudas sodi, iespējams izdarīt būtiskus secinājumus un mācīties no tiem. Ikviena pārbaude ir stress gan uzņēmumam, gan tā darbiniekiem. Gaidīta vai negaidīta pārbaude – iepriekš apmācīti un pārbaudēm sagatavoti darbinieki!

Apgūsim zināšanas un prasmes, lai:

  • sagatavotos gaidītai vai negaidītai pārbaudei, pārzinot, kādas kļūdas visbiežāk pieļauj uzņēmumi un kādas ir tipiskākās darbinieku kļūdas pārbaudes laikā;
  • uzņēmuma darbinieki būtu zinoši, iepriekš sagatavoti un apmācīti, tādējādi tie mazāk pieļautu cilvēciskās kļūdas, kurām vēlāk var būt izšķiroša nozīme;
  • pārzinātu uzraudzības iestādes ierašanās iemeslus un ko nozīmē pārskatatbildība, kādus dokumentus inspekcija var prasīt pārbaudē;
  • nodrošinātu, lai visi uzņēmumā saprot, kādi ir iekšējie procesi un datu apstrādes noteikumi;
  • saņemtu novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA) kā risku analīzes rīku;
  • pārzinātu atbildību, kas nav tikai naudas summa soda kvītī, bet uzņēmuma darbinieku kopdarbs, kura rezultātā radies pārkāpums – kurš un kā atbildēs par uzņēmumam piemēroto sodu;
  • skaidrotu, kādi ir termiņi, cik ilgā laika posmā kāds var celt prasību tiesā pret uzņēmumu.

kā sagatavoties auditiem un pārbaudēm

APMĀCĪBU MODULIS 3

Biežākie iemesli DVI pārbaudēm un personu sūdzībām, pārbaužu veidi un to norises. Kā sagatavoties pārbaudēm, kādus dokumentus gatavot un  kā reaģēt darbiniekiem / vadībai.