Vēl nesen medijus pāršalca ziņas par līdz šim Latvijā lielākā soda piemērošanu uzņēmumam par pārkāpumiem, kas saistīti ar Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) noteikto prasību neievērošanu. Jau 2021.gadā tika paziņots – pārkāpējus sodīs, nevis brīdinās. Un te būtiski atcerēties iespējamos soda apmērus – līdz 20 000 000 EUR vai līdz 4% no uzņēmuma kopējā, visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā apgrozījuma.

Datu valsts inspekcijas statistika Vispārīgās datu aizsardzības regulas otrajā pastāvēšanas gadā liecina, ka kopumā saņemtas 2442 sūdzības, veiktas 552 pārbaudes un 42 gadījumos piemērots sods. Nopietnākie pārkāpumi saistīti ar konfidencialitātes neievērošanu, informācijas nesniegšanu personai par tās datu izmantošanu, personas datu nelikumīga apstrāde un nesadarbošanās ar Datu valsts inspekciju.

Mūsu datu privātuma un aizsardzības apmācību moduļi veidoti, lai jūsu uzņēmuma darbinieki ar jau esošām zināšanām un prasmēm gūst sev noderīgo un uzzina jauno, kas kalpos jūsu uzņēmuma biznesa mērķiem un attīstībai.

PIRMĀ UN VIENĪGĀ TIEŠSAISTES DATU DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS APMĀCĪBAS PROGRAMMA UZŅĒMUMA DARBINIEKIEM

Zināšanas, kas ļaus pasargāt uzņēmumu no personas datu pārkāpumiem
Iespēja pārbaudīt darbinieku zināšanas un spējas datu drošības jautājumos
Inovatīvs apmācību modelis, kas sniedz iespēju darbiniekiem apgūt zināšanas ātri, ērti jebkurā laikā un vietā
Datu drošības un aizsardzības sagatavotības un zināšanu apliecinājuma sertifikāts

Apmācību moduļi

MODULIS 1

VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS CEĻVEDIS

Datu regulā lietoto jēdzienu un noteikumu labirints ne katram ir pa spēkam, taču visiem nepieciešams zināt gan datu apstrādes un glabāšanas pamatprasības, gan nepieciešamos piesardzības mehānismus.

Skatīt

MODULIS 2

DATU APSTRĀDES REĢISTRS UN CITI SAISTOŠIE DOKUMENTI

Pārmērīgi liels dokumentu skaits var novest pie haosa gluži tāpat kā dokumentu trūkums, tāpēc būtiski ir atrast līdzsvaru – dokumentēt tiešām nepieciešamo un spēt izstāstīt saviem kolēģiem, kas no viņiem un kādam nolūkam tiek sagaidīts. Aprakstīt kādu procesu un savienot to ar darbībām, ko ikdienā veic kolēģis, ir liels izaicinājums.

Skatīt

MODULIS 3

PĀRBAUDES UN AUDITI

Pagaidām uzraudzības iestādes Latvijā vēl neveic aktīvus pārbaudes reidus, taču situācija Eiropā liecina, ka jau drīzumā šādas pārbaudes kļūs arvien regulārākas. Analizējot citu valstu pieredzi un pārkāpumus, par kuriem piemēroti reāli naudas sodi, iespējams izdarīt būtiskus secinājumus un mācīties no tiem. Ikviena pārbaude ir stress gan uzņēmumam, gan tā darbiniekiem. Gaidīta vai negaidīta pārbaude – iepriekš apmācīti un pārbaudēm sagatavoti darbinieki!

Skatīt