VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS CEĻVEDIS

Datu regulā lietoto jēdzienu un noteikumu labirints ne katram ir pa spēkam, taču visiem nepieciešams zināt gan datu apstrādes un glabāšanas pamatprasības, gan nepieciešamos piesardzības mehānismus.

Apgūsim zināšanas un prasmes, lai:

  • orientētos Vispārīgās datu aizsardzības regulas jēdzienos;
  • pielietotu ieguvumus, saprotot un ievērojot regulas prasības;
  • apzinātu situāciju Latvijā – praktiski izaicinājumi un risinājumi, skaidrojot iemeslus, kāpēc liela daļa uzņēmumu Latvijā joprojām neievēro regulas prasības;
  • nodrošināt pamatotu datu apstrādi, apzinot, kā to attaisnot, un kā praktiski pārtraukt personas datu apstrādi;
  • pārzinātu datu subjekta tiesības un to robežas – kas ir tie “vaļi”, uz kuriem balstās katra tiesības savu datu aizsardzībā;
  • apgūtu vienkāršu ABC uzņēmuma datu apstrādē;
  • atbildētu uz saņemtajiem datu izsniegšanas un dzēšanas pieprasījumiem;
  • atbilstoši rīkoties datu noplūdes un apstrādes pārkāpumu gadījumā.

REGULAS MĪTI, IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI

APMĀCĪBU MODULIS 1

VDAR praktiskā izpratne un pielietojums, datu apstrādes pamatprincipi un praktiski par to, kā uzņēmums nodrošina datu subjekta tiesība – gadījumu izpēte, kļūdu analītika un uzdevumi.