17.10.2019

Personas datu aizsardzība: datu reģistrs

Vieta: Squalio apmācību centrs, Kr.Valdemāra 21, Rīga

Valoda: Latviski

Laiks: 09:30 - 12:30

Cena: 50 EUR (bez PVN)


Datu valsts inspekcija nesnauž!

Datu valsts inspekcijas (DVI) statistika pirmajā regulas pastāvēšanas gadā rāda, ka iestāde saņēmusi 1660 sūdzības, veikusi 333 pārbaudes un 31 gadījumā piemērojusi sodu. Nopietnākie pārkāpumi bija neatbilstoša videonovērošana, informācijas nesniegšana personām par tās datu izmantošanu un nesadarbošanās ar DVI.

Lai palīdzētu Jūsu uzņēmumam izprast, kā rīkoties pārbaužu gadījumā vai risināt regulas ieviešanas izaicinājumus, aicinām uz praktisko personas datu aizsardzības apmācību par datu reģistra loma pārbaudēs, tā loģika un darbības principiem. 

Apmācības būs piemērotas darbiniekiem, kas ir atbildīgi par kādu no datu apstrādes procesa daļu uzņēmumā – vai tā ir dokumentācijas sagatavošana, atbilžu sniegšana personām, apmācību organizēšana, juridisko vai tehnisko jautājumu risināšana.

saturs

Kādam nolūkam kalpo personas datu apstrādes reģistrs?

Praktiski par to, kāpēc uzņēmumiem nepieciešams veidot datu reģistru un kā to darīt atbilstoši VDAR. Kuram uzņēmumā uzticēt reģistrēt datu apstrādes darbības un vai jebkura ar datiem veiktā darbība uzskatāma par datu apstrādi?

Vai arī mazajiem uzņēmumiem jāveido datu reģistrs?

VDAR 30. panta 5. daļā noteikts, ka pienākumus reģistrēt datu apstrādes darbības, nepiemēro uzņēmumam vai organizācijai, kas nodarbina mazāk nekā 250 personas, izņemot, ja apstrāde rada augstu risku, apstrāde nav neregulāra, vai apstrāde ietver īpašo kategoriju datus.

Praksē uzņēmumi bieži neizprot, vai tiem ir nav nepieciešams datu reģistrs? Ko nozīmē regulāra datu apstrāde un augsts risks personu tiesībām un brīvībām? Kā izvērtēt šos kritērijus?

Kāda informācija datu reģistrā jāreģistrē?

Kā datu apstrādes procesi atspoguļoti uzņēmuma iekšējās politikās un kā realizējas datu reģistrā?

Uzņēmumi nereti mēdz vispirms izveidot “formāli pareizus” datu privātuma dokumentus, tomēr patiesie datu apstrādes procesi ievērojami atšķiras no tā, kas aprakstīts dokumentos. Dokumentiem jāatspoguļo patiesie personas datu procesi. Uzraudzības iestāde šo “viltus atbilstību” pamanīs.

Īsumā par to, kā pareizi datu procesus aprakstīt dokumentos un realizēt praksē, spējot īstenot pārskata atbildības principu.

Datu apstrādes reģistrs Wisery – kāpēc datu reģistrs digitālā sistēmā ir VDAR atbilstošāks nekā Excel/ Word?

Uzņēmumi bieži izvēlas lietot datu reģistrēšanai nepiemērotus rīkus, veidojot tajos manuālu datu reģistru, tomēr vai šāds datu reģistrs ir regulai atbilstošs un kādi ir tā trūkumi? Kādi ir ieguvumi, lietojot mūsdienīgu datu reģistru tiešsaistē?

Praktiska datu apstrādes darbību reģistrēšana Wisery

Lai semināra apmeklētāji spētu praktiski izprast datu reģistrēšanas darbības un to nepieciešamību, semināra noslēgumā veiksim dažādu datu scenāriju reģistrēšanu Wisery datu reģistrā.

!  Katram apmeklētājam līdzi nepieciešams dators, lai pildītu praktiskos uzdevumus un kopīgi izmēģinātu dažādu datu scenāriju reģistrēšanu Wisery datu reģistrā.

Apmācību vadītāja

Annija Čudare

Squalio personas datu aizsardzības speciāliste