10.10.2019

Personas datu aizsardzība: vispārīgs VDAR ceļvedis

Vieta: Squalio apmācību centrs, Kr.Valdemāra 21, Rīga

Valoda: Latviski

Laiks: 09:30 - 12:30

Cena: 50 EUR (bez PVN)


Datu valsts inspekcija nesnauž!

Datu valsts inspekcijas (DVI) statistika pirmajā regulas pastāvēšanas gadā rāda, ka iestāde saņēmusi 1660 sūdzības, veikusi 333 pārbaudes un 31 gadījumā piemērojusi sodu. Nopietnākie pārkāpumi bija neatbilstoša videonovērošana, informācijas nesniegšana personām par tās datu izmantošanu un nesadarbošanās ar DVI.

Lai palīdzētu Jūsu uzņēmumam izprast, kā rīkoties pārbaužu gadījumā vai risināt regulas ieviešanas izaicinājumus, aicinām uz praktisko personas datu aizsardzības apmācību.

Apmācības būs piemērotas darbiniekiem, kas ir atbildīgi par kādu no datu apstrādes procesa daļu uzņēmumā – vai tā ir dokumentācijas sagatavošana, atbilžu sniegšana personām, apmācību organizēšana, juridisko vai tehnisko jautājumu risināšana.

saturs

Īsumā par Regulu un ieguvumiem to ievērojot

Kāda ir šodienas prakse VDAR piemērošanā? Par ko ir biežākie jautājumi, pārkāpumi un kļūdas?

Kāda ir situācija Latvijā – cik lielā mērā Latvijā ir sasniegta Regulas atbilstība un kāpēc lielākā daļa uzņēmumu joprojām to neievēro?  Kā VDAR ieviešana var palīdzēt uzlabot uzņēmuma konkurētspēju? Kādi ieguvumi rodas no VDAR ieviešanas?

Būtiskākie VDAR termini un to izpratne

Lai izprastu Regulas prasības un spētu to praktiski ievērot, ir jāizprot termini. Caur praktiskiem piemēriem Regulā noteiktie jēdzieni tiek izskaidroti konkrētāk, lai tie būtu saprotami ikvienam, kurš ikdienā strādā ar personu datiem.

Datu apstrādes tiesiskie pamati un pamatprincipi

Kā praktiski ievērot VDAR principus un apstrādes likumīgumu?

Apstrādes likumības nianses, kuras Regulā nav tieši ierakstītas, bet kurām var būt izšķiroša nozīme, vērtējot datu apstrādes likumīgumu?

Kā praktiski pārtraukt personas datu apstrādi?

Datu subjekta pamattiesības – kā uzņēmumam tās ievērot?

Praktiski par 8 datu subjekta pamattiesībām, kuras uzņēmumam jāievēro, t.sk. šo tiesību nodrošināšana digitālajā vidē.

Vai datu subjekta tiesības ir absolūtas un cik tālu sniedzas to robežas?

Kā atbildēt uz datu subjekta pieprasījumu un kāda informācija tajā jāiekļauj? Vai obligāti jāizsniedz arī dokumentu kopijas? Vai par šādu atbildi pārzinis var pieprasīt samaksu?

Kā juridiski pareizi pārliecināties par datu subjekta identitāti, saņemot rakstveida pieprasījumu?

Vai pārzinis var noraidīt datu subjekta informācijas pieprasījumu?

Datu noplūdes un apstrādes pārkāpumu ziņošana.

 

Apmācību vadītāja

Annija Čudare

Squalio personas datu aizsardzības speciāliste