Informējam, ka darbnīca tiks ierakstīta, un ieraksts tiks publicēts SQUALIO sociālajos tīklos.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmā punkta f) apakšpunkts. Datu apstrāde balstās uz leģitīmo interesi – nodrošināt apmācību dalībniekiem un interesentiem darbnīcas ierakstu, kā arī izmantot darbnīcu mārketinga vajadzībām.
Par šo datu apstrādi atbildīgais datu pārzinis ir SQUALIO SIA, reģ nr. 40103280237, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-19, Rīga, LV-1010, Latvija.
Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu datu apstrādi, lūdzu, sazinaties ar mums, rakstot vai zvanot: tālrunis +37167509900, e-pasts: dpo@squalio.com