НУЖЕН  ВИ Е КОНТРОЛ НАД ПОВЕРИТЕЛНАТА БИЗНЕС ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЛЕД КАТО СТЕ Я  ИЗПРАТИЛИ?

Защитете фирмената документация и контролирайте употребата й. Чрез SealPath Enterprise ще можете да знаете кой в организацията или екипа ви има достъп до важни документи, които са  защитени. Може също така да разберете кой извън вашата организация борави с поверителни документи и да отмените достъпа до тях, дори когато вече са извън ваше владение. Регистрират се и известията относно блокирани неоторизирани опити за достъп до защитени документи. SealPath Enterprise е подходящ  за малки и средни компании, както и за отдели в големи/ международни организации.

  • Защита на документа, разрешаване на функции за – преглед, редактиране, печат, копиране, добавяне потребители
  • Споделяне с OneDrive, GoogleDrive, Dropbox, електронна поща, usb
  • Съвместимост с предпочитаните от вас програми – Office365, Autocad, Adobe, OpenOffice
  • Контрол на употребата, дистанционна отмяна на достъпа
БЕЗОПАСНА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ

Осигурете контрол над документите си, когато ги споделяте във и извън фирмата си. Отменете достъпа до тях от разстояние. Предотвратете употребата им от напуснал служител, дори когато вече не са на фирмен компютър и са на друго устройство.

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ПРАВНАТА ОТГОВОРНОСТ

Избягват се финансови загуби в резултат на небрежност и изтичане на информация. Спазват се основите изисквания, регулиращи защитата на чувствителни  данни. Осигурявате си спокойствие с инструмент, който ви дава значителен контрол за наблюдение на поверителни документи.

Опростена защита на електронната поща

Защита на съдържанието на е-съобщението и прикачените файлове с едно кликване от Outlook за всички адресати или според конкретни политики за сигурност. Възможност да ограничите необходимите разрешения за достъп до прикачените файлове (показване, редактиране, копиране, отпечатване и т.н.) или да определите срок за ползване на изпратената информация.

ПО-ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЛАЧНОТО ПРОСТРАНСТВО

Съхранявайте документите си в предпочитания от вас облак, и бъдете сигурни, че ще са достъпни само за посочените от вас хора. Документите ще бъдат под контрол не само в частния ви облак, но и във всеки друг частен или обществен облак.

Не е нужно да инвестирате в сложна инфраструктура. Използвайте обичайните си работни програми, като например Microsoft Office или Adobe Acrobat, за достъп до защитените документи. Защитете документите лесно, без пароли за всеки поотделно и без усилия за обмен на сертификати. Може да ги качвате в предпочитания обществен облак или на място в организацията.

Как да създадем политика за защита на документите?

Как да настроим срок за ползване на документа?

Как да изпращаме криптирани съобщения?

Как да настроим известията за сигурност?

Hе може да намерите продукт?

 

Опитайте да търсите по категория, производител или ни пишете!

 
Намерете софтуер Свържете се с нас
Свържете