девет най-важни въпроса относно GDPR

Отговаря ви юристката Биляна Димитрова , специалист по право на ЕС
в адв.дружество Димитрова, Стайкова и Партньори

Какво е GDPR и защо се въвежда ?
GDPR и анализ на риска при работа с данни
За всички фирми ли е задължителен регламентът GDPR?
Кои данни са лични според регламента?
Как да спазим изискванията на GDPR в три стъпки
Кога се назначава служител по защита на данните ?
 Как се дава съгласие за използване на лични данни
Личните данни – достъп, трансфер и правото да си забравен
Нарушения и глоби, определени в регламента GDPR