ЗА ДА НАМАЛИТЕ РАЗХОДИТЕ

и за да може всички заинтересовани страни да вземат оптимални решения за лицензиране и конфигуриране, ви е необходим преглед на съответствието за управление на софтуерните активи  (LCR SAM) на внедрения по сървъри софтуер Oracle, заедно с преглед на съответната ви лицензионна документация и лицензионни нужди. Целта на прегледа е да идентифицира възможните правни и други рискове, свързани с инсталирания и използван софтуер Oracle, и да даде препоръки за тяхното намаляване.

ПОЛЗИ ОТ ORACLE LICENSE MANAGEMENT

Контролирайте Oracle инфраструктурата и рисковете от несъответствие чрез периодични услуги за преглед на съответствието от SQUALIO.

Готовност при Oracle LMS одит – по време на услугата SQUALIO помага за изграждането на Oracle Server Worksheet (OSW) и валидирането му.

Намаляване на разходите чрез потенциална оптимизация на договори и идентифициране на риска в рамките на типичните лицензионни Oracle проблеми.

Информация при поискване на продуктите на Oracle – централизирано хранилище и актуални технически данни.

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ORACLE

  • Неправилно лицензиране във виртуална среда
  • Инсталирани и използвани Options и Management пакети
  • Използване на DB клъстери и disaster recovery
  • Промени в хардуера и core-factor-a на сървъра
  • Потребителски достъп чрез мултиплексиране
  • Лицензи използвани извън production среда
  • Минимум Oracle лицензи на процесор
  • Микс от различни лицензни показатели на един и същ сървър
  • Когато инсталирате Oracle Enterprise DB, обикновено сe инсталират всички опции и функции
  • Лесно можете да задействате използването на функциите на Enterprise по случайност.

Oracle License Management Services (LMS) е световен екип от експерти и консултанти за лицензиране, който работи в тясно сътрудничество с клиенти и партньори, за да им помогне да извлекат пълната стойност от техните инвестиции в Oracle. Oracle LMS предоставя на клиентите авторитетния глас, съчетан с практически съвети, относно всички аспекти на лицензионната политика на Oracle.

Oracle LMS предлага набор от персонализиращи се услуги, които помагат на клиентите и партньорите да вземат по-информирани решения за оптимизиране на лицензите в текущата им Oracle среда – и да идентифицират бъдещи изисквания. Ангажирането с Oracle LMS може да стане по всяко време преди или след подписване на лицензионен договор на Oracle.

ПРИЧИНАТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ORACLE ЛИЦЕНЗИ И ДА ИЗБЕРЕТe ОФИЦИАЛЕН ДОСТАВЧИК ЗА ТОВА

Имате подобни болки?

 

Oracle license management

 ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОЕКТА

1-во тримесечие

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

SQUALIO помага за техническото изпълнението на решението, събира цялата документация относно закупуването и създава първоначална оценка на съответствието – License Compliance Review (LCR).

2-ро тримесечие

ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛУГАТА

Запознаване на потребителите с платформата Snow. Обучение на администратор и лицензионни обучения. Организиране на последваща среща относно оптимизираните лицензи и преглед на прогреса.

3-то тримесечие

КЪСТАМИЗАЦИЯ

SQUALIO помага за къстъмизиране на решението – коригиране на отчети, определяне на сигнали. SQUALIO извършва потваряща се оценка на съответствието (LCR) за да оцени промените от първоначалния преглед и идентифициране на допълнителни стъпки.

4-то тримесечие

ПРОЦЕСИ

Изграждане на процеси около SNOW и управление на лицензи чрез жизнения цикъл на софтуера. Срещата за оптимизация на лицензи се провежда с цел проследяване на позицията и оптимизацията на съответствието.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ SQUALIO?

ПЛАТИНЕН SNOW ПАРТНЬОР

Като платинен Snow партьор, Squalio е една от само двете компании в Европа, които разполагат с престижния Accredited Microsoft SAM Managed Service Provider.

ДОВЕРЕН ПАРТЬОР НА РЕДИЦА ЕВРОПЕЙСКИ ДРУЖЕСТВА

Ние сме надежден Европейски играч и доставяме по целия свят. Нашите услуги се извършват според най-добрите практики в декларациите за поверителност, прозрачност, сигурност и съответствие.

ПРИТЕЖАВАМЕ ДЪЛБОКА SAM ЕКСПЕРТИЗА

Нашите експерти по SAM, оптимизация на лицензиране и свързаните с тях софтуерни услуги предоставят софтуерни услуги от край до край и предоставят по подразбиране това, което другите предоставят като първокласни услуги.