ПОМАГА НА КОМПАНИИ КОИТО:

 • Нямат идея за софтуера който притежават
 • Целят да избегнат софтуерно несъответствие и рискове по сигурността
 • Очакват промени по тяхната ИТ инфраструктура
 • Искат да намалят разходите си
 • Очакват одит
БЕЗПЛАТЕН ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРНИТЕ
ВИ АКТИВИ

НАЧИН НА ДОСТАВКА

ICE REVIEW е еднократен проект с продължителност 2-3 месеца. Услугата преглежда внедрения софтуер заедно със съответната лицензионна документация във вашата компания. Ние също така анализираме навиците ви за използване на софтуер, за да придобиете пълен поглед върху вашата софтуерна среда: какво работи за вас, какво не и какво бихме могли да направим, за да постигнем най-добрата възвръщаемост на инвестициите.

НАЧАЛО

СТЪПКА 1

 • Начална среща
 • Дискусия относно обхвата
 • Техническа подготовка
 • Планиране на времето

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

СТЪПКА 2

 • Събиране на технически данни
 • Организационно събиране на данни
 • Събиране на лицензионни данни

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

СТЪПКА 3

 • Обработка и анализ на данни
 • Подготовка на доклад
 • Дискусия на примерен доклад

РЕЗУЛТАТ

СТЪПКА 4

 • Финализиране на изпълнителен доклад
 • Презентация на крайния резултат

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ SQUALIO?

НАШИТЕ SAM ПРОЕКТИ В ДЕЙТАЛИ

НАД 250

УСПЕШНИ SAM ПРОЕКТА

18М ЕВРО

ОТКРИТИ РИСКОВЕ ЗА НАД

0,3М ЕВРО

Е СРЕДНАТА СТОЙНОСТ НА РИСКА КОЙТО ОТКРИВАМЕ

10 ДЪРЖАВИ

ДОСТАВЕНИ SAM ПРОЕКТИ В

НАД 125 000

СКАНИРАНИ УСТРОЙСТВА

15

ГОДИНИ ОПИТ В СФЕРАТА НА SAM

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА НИ ПРОБВАТЕ?