КАКВО НИ ХАРАКТЕРИЗИРА?

СЛЕДВАМЕ ПАЗАРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРЕДЛАГАМЕ УСЛУГИ ЗА МОНИТОРИНГ
РАБОТИМ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ЗА ИНДУСТРИЯТА ИНОВАЦИИ
ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ


Информационните технологии оказват значително влияние върху здравеопазването и предоставянето на здравни услуги.
Те са в основата за подобрение на качеството на здравните услуги. Прилагането и ползите от модерни ИТ инструменти не винаги са разпределени еднакво затова ние създадохме единен

ЗДРАВЕН
ПАКЕТ
ОТ
ИТ УСЛУГИ

ВСИЧКИ СМЕ ЗАВИСИМИ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ

Рискът и спазването на ИТ управлението са важни за вас и вашата организация, независимо от сферата, в която оперирате.

PROBLEM & SOLUTION

Имайки предвид все по-нарастващото дигитализиране на света и риска от пробиви на информационните системи, в отговор на изискванията на СРЗИ относно подобряване информационната сигурност и вземайки под внимание скорошните събития с Търговския Регистър и НАП, решихме да създадем единен здравен пакет от ИТ услуги насочен към сектора на здравеопазването, базиран на изискванията на СРЗИ.

Защитата на критични данни в сектора на здравеопазването е жизненоважна и всяка външна, злонамерена намеса би могла да коства човешки живот. С помощта на технологични лидери, иновативни решения и международен сумарен опит равняващ се на повече от 50 години, ние от SQUALIO подбрахме вендори, който имат експертиза и практика в здравеопазването. Вендори, които работят с НАТО, ЦЕРН, Fortune500 компании, стотици болници и здравни институции по света и ги обединихме в единен здравен пакет от ИТ услуги строго насочен към сектора на здравеопазването.

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ

 

КАКВО ВКЛЮЧВА?

SnowFireEYEHillstone Netwrix
Софтуерна и Хардуерна инвентаризация
Анализи
GDPR – Оценка, Доклад и Препоръки
Лидер в защитата на крайни точки и email
Защитна стена от следващата генерация (NGFW)
Класифициране на данни и Мониторинг на достъпа

ЗАЩО SQUALIO?

1

ПРИЗНАТИ ОТ

ВЕНДОРИТЕ

Силното ни партньорство със софтуерните вендори ви гарантира не само оригинални продукти, но и експертно консултиране за функционалностите на продуктите и лицензирането им, конкурентни цени и премиум поддръжка.

2

ПРИЗНАТИ ОТ

ИНДУСТРИЯТА

Като доверен член на местното и международно ИТ общество имаме предимството  да участваме в оформянето на бизнес стандарти и кодекс на поведение. Това ни задължава  да  посрещнем  изискванията на обществото и да отговорим на клиентските очаквания.

3

ЦЕНЕНИ ОТ

КЛИЕНТИТЕ

Вдъхваме доверие чрез широките ни познания, достъпни решения и увереност в каналите на закупуване. Клиентите оценяват предвидимостта, скоростта и безупречната поддръжка, които водят до  дълго сътрудничество.

SNOW SOFTWARE
СОФТУЕРНА И ХАРДУЕРНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Открийте всяко устройство в ИТ инфраструктурата си, което консумира софтуер. Софтуерната и хардуерна инвентаризация осигурява цялостно откриване на активи, както и разкриване на невидимите точки в мрежата. От компютри, сървъри, мобилни устройства и таблети до всички свързани мрежови устройства като рутери, принтери и защитни стени, всички видове устройства се откриват и съобщават в Snow. Дори устройства, които не са свързани към мрежата в точка на одит, са включени. Проследете всички финансови и технологични рискове. Ускорете процесите на бюджетиране и прогнозиране, като предоставите годишни и дългосрочни бюджетни прогнози и планове. Подобрете възможностите за анализ на данни, за да осигурите по-добри насоки на бизнес звената. Подобряване на оперативната ефективност в рамките на корпоративните ИТ системи и спестяване на стотици часове труд.

FIREEYE
ЗАЩИТА НА КРАЙНИ ТОЧКИ И EMAIL

Научихме, че само технологията не е достатъчна за борба с кибератаки. Нашето основно убеждение е, че практическата експертиза и интелигентност, комбинирана с иновативна технология, осигурява най-добрите средства за защита на нашите клиенти от кибер заплахи. Защитете данните на пациентите, клиничните изследвания и критичната инфраструктура. Нападателите са насочени към данните на пациентите, интелектуалната собственост и изследователските активи, тъй като те са най-ценните данни на черния пазар. За щастие можете да се защитите. Решенията за защита на FireEye комбинират собствена технология с разузнавателна информация за заплахи и богат опит за идентифициране на кибератаки, техните планове и тяхната методология.

HILLSTONE
ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЗАЩИТНА СТЕНА NEXT-GENERATION FIREWALL

Hillstone Networks има уникален и ефективен подход за справяне с напреднали заплахи. Със своята сложна многопластова защита, множество патентовани двигатели за откриване и насочени възможности за корелация на заплахите, решенията на Hillstone могат да откриват и смекчават напреднали заплахи на всеки етап от траекторията на заплахата. Интелигентната защитна стена NextGenerationFirewall и Server BreachDetection System предоставят уникален начин да се видят и разбират заплахите за цялото предприятие, така че екипите за сигурност да могат бързо да действат, за да ги спрат.

NETWRIX
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Организирайте ИТ сигурността на вашите данни. Netwrixрешенията ви дават възможност да идентифицирате и класифицирате чувствителна информация с максимална точност според GDPR, HIPAA и други регулации. Намалете излагането си на риск и открийте навреме заплахите, за да избегнете нарушения на данните,постигане и доказване на съответствие. Отговорете на въпросите Кой? Какво? Къде? Кога? Netwrix е най-добрият помощник за вашето DPO.

Заинтересовахте ли се вече?