Drošs un produktīvs attilinātais darbs

Ierobežojumiem kļūstot stingrākiem, Covid-19 radītā situācija ir ieviesusi izmaiņas mūsu darba ikdienā, darba vidi pārnesot uz mājām. Diemžēl, strādājot no mājām, uzņēmuma dati bieži tiek pakļauti dažādiem drošības riskiem. Kāpēc? Jo attālināti strādājošs darbinieks krāpnieku acīs ir viegls mērķis, lai atvērtu durvis uzņēmuma IT sistēmai.

Ja sākotnēji uzņēmumiem bija nepieciešamība pārcelt darba vietas uz darbinieku mājām, salīdzinoši viegli bija nodrošināt pamatfunkcijas – e-pasts, zvani, dokumentiTomēr, šobrīd prakse pierāda, ka darbiniekiem trūkst nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai produktīvi veiktu savus pienākumus, strādājot attrallināti.