Vastavus

Meie, Squalio, hoolime oma klientide rahulolust ja tehingute vastavuse eest regulatiivsetele nõuetele ning tööstusharu parimatele tavadele. Seetõttu on meie klientide arvamus meile oluline.

Kui teil on kaebusi, märkusi või näpunäiteid seoses Squalio või mõne töötaja tegevusega või soovite teada anda mõnest rikkumisest (sh korruptsioonikahtlus), palun kirjutage meile aadressil compliance@squalio.com.

Teie kaebus vaadatakse läbi 15 kalendripäeva jooksul alates kaebuse saamisest. Kui teie kaebust ei ole võimalik vastava ajaperioodi jooksul üle vaadata, teavitame teid ajapikendamise põhjustest ja esitame vastuses uue tähtaja.

Squalio garanteerib kaebuse esitajale täieliku anonüümsuse ja kaitse.