14.12.2017

Kā GDPR attiecas uz telefona grāmatu mobilajā telefonā?

 

Ja telefons ir darba devēja īpašums un ja darba devējs iekšējos noteikumos ir paredzējis, ka dati tiek glabāti telefonā (un izstrādājis attiecīgi drošu glabāšanas sistēmu), tad GDPR attiecas arī uz telefona grāmatu. Svarīgi saprast, ka glabāt ar darba izpildi saistītos klientu numurus un datus personīgajā telefonā drīkst tikai, ja darba devējs ir paredzējis šādu datu apstrādi (glabāšanu).

Ja runa ir par fiziskās personas telefona grāmatu, tad Regula neattiecas uz datu apstrādi, ko veic fiziska persona (tikai personiska vai mājsaimnieciska pasākuma gaitā).