04.01.2018

Kā rīkoties, ja fizisko personu dati tiek ievākti ar nenosakāmu termiņu?

 

Gadījuma apraksts: uzņēmums vai valsts iestāde piedāvā pieteikties jaunumu saņemšanai, un persona norāda savus datus. Regula nosaka, ka, ievācot datus, ir jānorāda termiņš un mērķis. Šajā gadījumā mērķis ir informēt par jaunumiem visu organizācijas pastāvēšanas laiku vai līdz brīdim, kad persona atsakās no jaunumu saņemšanas.

Personas datu apstrādes pamats, visticamāk, būs datu subjekta piekrišana, piesakoties jaunumu saņemšanai. Tomēr tas nenozīmē, ka personas piekrišana būs derīgs personas datu apstrādes pamats neierobežotu laiku; arī personas datu apstrādes mērķis informēt par jaunumiem neierobežotu laiku nebūs samērīgs. Piemēram, kā norādījis Lielbritānijas Informācijas Komisāra birojs, ja kādu iemeslu dēļ ir grūti noteikt datu apstrādes termiņu, kuram nepieciešama piekrišana, tad tas būtu jāatjauno pēc diviem gadiem. Tātad, ja persona pēc diviem gadiem nesniedz jaunu piekrišanu jaunumu saņemšanai, jaunumu sūtīšana būtu jāpārtrauc arī tad, ja uzņēmums/organizācija vēl darbojas un persona nav attiekusies no jaunumu saņemšanas.

NODERĪGI:

Ieskats 2018. gada Fizisko datu personas aizsardzības likumā

SQUALIO ieteikumi, lai sagatavotos Fizisko personu datu aizsardzības regulai