14.12.2017

Kā saprast, vai man ir nepieciešams datu aizsardzības speciālists?

 

GDPR nosaka, ka datu aizsardzības speciālists ir nepieciešams, ja:

  • apstrādi veic publiska iestāde vai struktūra;
  • pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbība sastāv no apstrādes darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra un sistemātiska datu subjektu novērošana plašā mērogā;
  • pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbības ietver īpašo kategoriju datus, kuri noteikti 9. panta 1. punktā un 10. pantā un uz tiem neattiecas 9. panta 2. punktā noteiktie izņēmumi.

Noskaidro, cik vidēji maksā datu aizsardzības speciālista pakalpojumi?