21.07.2020

Māksla izteikt atzinību darbiniekiem

Peero app darbinieku atzinība un motivācija

Atzinības izteikšana darbiniekiem ir svarīga neatkarīgi no tā, cik liels ir jūsu uzņēmums. Tā ir pārbaudīta metode darba produktivitātes celšanai un kadru mainības samazināšanai. To pareizi veicot, uzņēmuma vadība  var panākt augstāku peļņu un ilgtermiņā palielināt klientu apmierinātību.

Kas ir atzinības izteikšana darbiniekiem?

Atzinības izteikšana  nozīmē pateicības un novērtējuma izteikšanu darbiniekiem par viņu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. To var darīt dažādos veidos — vienkārši “dot pieci” par labi padarītu darbu vai atalgot, piešķirot bonusu par mēneša pārdošanas apjoma sasniegšanu.

Neatkarīgi no tā, kāda ir jūsu pieeja, atzinības izteikšana darbiniekiem ir svarīgs aspekts, kam jāpievērš uzmanība. Jāizveido un jāīsteno efektīva darbinieku atzinības programma, kas nepārtraukti jāpilnveido un jāpārskata atkarībā no prasībām. Jāatceras, ka efektīva atzinības programma palīdzēs sekmēt darbinieku iesaisti, palielināt produktivitāti, celt lojalitāti un mazināt kadru mainību.

Atzinības veidi

Ikvienam uzņēmuma darbiniekam ir jāsaņem atzinība. Nav svarīgi, vai tas ir vadītājs vai sētnieks. Visiem ir atzinīgi jānovērtē citam citu. Atkarībā no apstākļiem pastāv vairāki veidi, kā izteikt atzinību.

Lejupēja atzinība

Šis ir tradicionāls atzinības izteikšanas veids. Tas notiek, kad vadītājs vai atbildīgais izsaka atzinību un sniedz novērtējumu par darbinieka ieguldījumu.

Pastāv daudz veidu, kā izteikt atzinību par komandas biedra centieniem un ieguldījumu, taču parasti tas ietver atzinību naudas izteiksmē. Tradicionālā atzinības programmā algas pielikums un paaugstināšana amatā ir dažas no ierastajām un praktiskajām pieejām.

Šāda veida atzinības sniegšana nav viegls uzdevums vadītājiem un atbildīgajiem, paužot atzinību un atlīdzinot neskaitāmu ieguldījumus. Vairumā gadījumu līderiem nav kapacitātes pārraudzīt katra darbinieka ieguldījumu, nepieciešama sistemātiska pieeja attiecībā uz to, kā darbiniekiem izteikt atzinību.

Viena no lejupējas atzinības ierastām pieejām ir ikgadējais darbinieku darba novērtējums. Tomēr tas var būt sarežģīti un radīt iespējamu stresa avotu. Ikgadējais novērtējums neaptver tikai darbinieka sasniegumus un ieguldījumu. Tas ietver arī pilnveides jomas, kas var negatīvi ietekmēt atzinību un uzslavas.

Atzinības izteikšana darbiniekiem ir svarīga, tāpēc vadītājiem un atbildīgajiem jāzina, kā to efektīvi paveikt, papildus ikgadējam darbinieku novērtējumam praktizējot atzinības izteikšanu ik dienu.

Kolēģu atzinība

Kolēģu atzinības pieejā, vadītāji un komandas biedri sniedz novērtējumu un slavē cits citu. Parasti vadītāji izsaka atzinību darbiniekiem, taču ideālā gadījumā darbiniekiem būtu jāiemācās atzinīgi novērtēt arī savu kolēģu ieguldījumu. Tā kā kolēģi strādā viens otram blakus, viņi var nekavējoties novērtēt cits cita ieguldījumu. Šī pieeja ir samērā vienkārša. Ja jūsu kolēģis paveic ko lietderīgu, jūs viņu paslavējat un izskatiet atzinību par to.

Augšupēja atzinība

Šī atzinības izteikšanas pieeja nav ierasta prakse, taču uzņēmumiem vajadzētu iedrošināt darbiniekus to praktizēt biežāk. Arī vadītājiem un augstākā līmeņa vadītājiem ir nepieciešama atzinība. Arī viņus motivē atzinība! Iesakām iedrošināt darbiniekus sniegt atgriezenisko saiti un uzturēt teicamu savstarpējo saziņu. Ikviens iesaistītais noteikti būs ieguvējs.

Atzinības pilnas kultūras izveide

Efektīvas darbinieku atzinības programmas klātesamība var sniegt labumu ikvienam komandas biedram. Tā ļauj novērtēt darbiniekus un vienlaikus novērtēt pārējo kolēģu ieguldījumu. Jums ir jāizveido veiksmīga atzinības programma, kas efektīvi motivē cilvēkus.

Vislabākā prakse ir iedibināt priekšstatu, ka ikviena darbinieka ieguldījums ir ļoti vērtīgs. Atzinību veicinošas kultūras veidošana var labvēlīgi ietekmēt visu komandu, sākot no zemākā līmeņa darbinieka līdz izpilddirektoram, rezultātā mazināsies kadru mainība un pieaugs darba produktivitāte.

No psiholoģiskā aspekta puses,  atzinīgs novērtējums darbiniekam sniedz pozitīvas sajūtas, ko ietekmē ķīmiskā viela oksitocīns, kas parādās tad, kad jūtamies mīlēti un novērtēti. Saskaņā ar TINY pulse Darbinieku iesaistes un uzņēmuma kultūras atskaiti, 58 % apmierināto darbinieku, visticamāk, iedrošinās un atzīs citu kolēģu panākumus.

Galvenais aspekts, veidojot efektīvu atzinības pilnu kultūru uzņēmumā, ir izpratne par to, kā darbojas darbiniekam izteiktā atzinība. Protams, šīs darbības izpildei ir jābūt noderīgai un piemērotai jūsu organizācijas unikālajai videi.

Darbinieka atzinības izmaksas

Darbinieka atzinības programmas ietvaros jums jāpiešķir pienācīgs naudas atalgojums. Dažiem uzņēmumiem nav sistemātiskas atzinības programmas, kā rezultātā tie velta pārāk daudz laika un naudas atzinības izteikšanai. Daži uzņēmumi pērk dāvanu kartes un rīko svētku pusdienas. Tas ir labi, taču prasa daudz laika atbildīgajiem un personāldaļas komandai.

Būtu ieteicams izveidot formālu atzinības programmu un apsvērt, kurš būs šīs programmas ieguvējs. Neuztraucieties par naudu, ko ieguldīsit atzinības izteikšanā darbiniekiem, jo tā atmaksāsies.

Efektīva darbinieku atzinības programma palielinās darbinieku motivāciju, iesaisti, produktivitāti un mazinās mainību.

Kā rīkoties?

Jums ir jāsāk veidot efektīvu atzinības programmu, un pirmais solis ir izpratne par to, kā tā darbojas, noskaidrojot programmas ieguvumus un to, kā likt darbiniekiem justies patiesi novērtētiem. Ieskatieties un uzziniet vairāk.

Piesakies tagad un lieto atzinības tehnoloģiju Peero
savā uzņēmumā trīs mēnešus bez maksas!

 

PIETEIKT