02.11.2020

Pamatoti un noderīgi dati par atzinības paušanu darbiniekiem

ko noovērtē darbinieki

Šis nelielais pētījumu apkopojums sniegs matemātiski pamatotus un noderīgus datus, ļaujot pieņemt pareizos lēmumus par atzinības paušanu darbiniekiem. Protams, skaitļi nav vienīgā atbilde un risinājums, jo ikviena jūsu uzņēmuma darbinieka (sākot ar augstāko vadību) ikdienas uzdevums ir pārliecināties, ka statistika tiek ieviesta praksē.

Tādēļ turpmāk sniegti daži no nozīmīgākajiem statistikas datiem, kas attiecas uz atzinību. Dati apkopoti no dažādām mūsdienīgām darbavietām.

1.Pētījumi liecina, ka laime paaugstina produktivitāti par 31%

Saskaņā ar pētījumu, ko veica uzņēmuma Goodthink Inc. izpilddirektors Šons Ankors (Shawn Anchor), “vislielākā priekšrocība mūsdienu ekonomikā ir laimīgs un iesaistīts darbaspēks”. Darbinieku laimes līmeņa paaugstināšana uzlabo gandrīz visus uzņēmējdarbības rezultātus ‒ pārdošanas apjoms aug par 37%, produktivitāte paaugstinās par 31%, bet uzdevumu izpildes precizitāte – par 19%. Minētais apvienojumā ar labu veselību un dzīves kvalitāti vēl vairāk pamato minēto argumentu.

Atzinība palīdz apmierināt mūsu vajadzību pēc savstarpējas saiknes, piederības un pašcieņas. Atzinības paušana ir vienkāršs un lielisks veids, kā vairot laimes sajūtu, jo tā darbojas abos virzienos – dod labumu devējam un rada pozitīvas sajūtas adresātā.

2.65% darbinieku pagājušajā gadā nav saņēmuši nekāda veida atzinību

Realitātē situācija ir sarežģīta, tāpēc, lai gan mēs visi zinām atzinības paušanas priekšrocības, darbavietā daudzi cilvēki joprojām jūtas nenovērtēti. Līdz ar to ir mazāka iespēja, ka viņi centīsies uzlabot savu sniegumu.

Toms Rāts (Tom Rath) savā grāmatā “How Full Is Your Bucket?” (Cik pilns ir tavs spainis?) min faktu, ka ASV Nodarbinātības departamenta rīcībā esošie dati liecina: “[..] galvenais iemesls, kāpēc cilvēki aiziet no darba, ir tas, ka viņi nejūtas novērtēti”. Patiesu un ilgstošu attiecību veidošana ir būtiska ikvienai uzņēmējdarbībai. Atcerieties ‒ tas prasa vien dažas sekundes, lai, piemēram, ar e-pasta starpniecību paslavētu cilvēku par labi paveiktu darbu vai kādam pateiktu, ka jums ļoti patīk tas, kā viņš izpildīja savu uzdevumu. Uzņēmējdarbības pasaulē (un visās citās dzīves jomās) viss ir atkarīgs no sīkumiem.

3.Ja tiks nodrošināti attiecīgi rīki, 44% no visiem darbiniekiem pastāvīgi izteiks atzinību saviem kolēģiem

Uzslavas un atzinības paušana nav tikai uzņēmuma galveno vadītāju un līderu ziņā. Slavēšana ir vienlīdz svarīga, ja tā sniedz iespējas izteikt atzinību arī “kolēģis kolēģim” līmenī.

Mūsdienu globālajā vidē palielinās vajadzība sniegt cilvēkiem iespēju izmantot pareizos atzinības paušanas rīkus. Šāda iespēja decentralizē šo uzdevumu un rada vienlīdzīgus apstākļus visiem darbiniekiem, lai viņi varētu novērtēt citu cilvēku labi paveikto darbu.

Kolēģu attiecības darbavietā ir ļoti svarīgas, un jebkura iespēja, ko dodat savam darbiniekiem, lai viņi varētu viens otru paslavēt, veidos labvēlīgāku uzņēmuma kultūru, kas savukārt veicinās uzlabojumus un ļaus ātrāk sasniegt mērķi.

4.Atzinības izteikšana kolēģiem ‒ varens spēks. Tā rada par 36% lielāku pozitīvo ietekmi uz finanšu rezultātiem nekā atzinības izteikšanas programma, kurā novērtējumu pauž tikai vadītājs

Ir nepieciešama paradigmas maiņa. Daudzi joprojām uzskata vadītāja uzslavu darbiniekam par vispiemērotāko atzinības paušanas rīku, jo tas ir saistīts ar paaugstināšanu amatā vai pamanāmiem īstermiņa rezultātiem. Zināmā mērā tā arī ir, tomēr kolēģu līmenī izteikta atzinība ir patiesāka pieeja darbinieka ieguldījuma atzīšanai. Ja skatāmies GDR (galvenie darbības rādītāji) aspektā – atzinības izteikšana vistiešākajā veidā veicina darbinieku noturēšanu, produktivitāti un ir cieši saistīta ar klientu apmierinātību. Kombinējiet šos rīkus, lai sasniegtu finansiālu ieguvumu!

5.“Dāvanu saņemšana” un “atzinīgi vārdi” mūsdienās ir visaugstāk vērtētā atzinība darbinieku vidū

Grāmatā “The 5 Love Languages” (Mīlestības piecas valodas) tās autors Garijs Čapmans (Gary Chapman) apraksta to, cik dažādos veidos cilvēki vislabprātāk saņem mīlestību, apliecinājumus un atzinību.

Līdzīga pieeja izmantota arī “Bridging the Appreciation Gap” pētījumā par novērtēšanu, kurā “dāvanu saņemšana” un “atzinīgi vārdi” tika ierindoti starp vissvarīgākajiem faktoriem. Ir materiālas un nemateriālas atzinības izteikšanas metodes, tāpēc, ja strādājat ar ierobežotu budžetu un konkrētas programmas noteiktā laika posmā jums ir pārāk dārgas, neuztraucieties – ir vēl daudzi citi atzinības paušanas veidi, kurus varat izmantot.

6.Vadītājiem biežāk vajadzētu teikt “Paldies!” 70% darbinieku apgalvo, ka tādējādi motivācija un kopējais komandas gars krietni uzlabotos

Starp darbiniekiem un tiešajiem vadītājiem vienmēr ir bijusi zināma plaisa – “34% vecāko lēmumu pieņēmēju norāda, ka viņi neuzskata, ka regulārai atzinības un pateicības paušanai būtu liela ietekme uz personāla noturēšanu”. Savukārt 70% darbinieku apgalvo, ka motivācija un kopējais komandas gars uzlabotos, ja vadītāji viņus vairāk un biežāk novērtētu. Šajā kontekstā nozīmīgs fakts ‒ 85% darbinieku uzskata, ka vadītājiem un līderiem vajadzētu pamanīt labi izdarītu darbu un uzslavēt to uzreiz; 81% domā, ka tam vajadzētu notikt nepārtraukti, visa gada garumā.

Padariet arī šo ieradumu par ikdienas sastāvdaļu!

7.Darbinieki, kuri nejūtas atzīti, divreiz biežāk aiziet no darba

Tas ir tieši tik vienkārši. Nenovērtēšana ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc labi darbinieki atstāj uzņēmumu. Kā uzsver uzņēmums Gallup, “šis iesaistes un snieguma elements varētu būt viena no lielākajām vadītāju neizmantotajām iespējām”.

 Vienkāršai uzslavai un pateicībai ir ļoti liela nozīme, dažreiz pat izšķiroša.

8.Uzņēmumā 84% aktīvi iesaistīto darbinieku atzinību pēdējo reizi saņēma tad, kad ieguldīja papildu pūles darba veikšanā. Salīdzinājumam ‒ tikai 25% aktīvi neiesaistīto darbinieku, ieguldot papildu pūles, saņēma uzslavu

Atzinības trūkums darbā rada neapmierinātību – šo faktu vairs neviens neapstrīd. Dubultojiet šo neapmierinātību gadījumos, kad cilvēks pieliek vairāk pūļu nekā parasti, bet tas gluži vienkārši tiek ignorēts – skaitļi paši runās!

“Employee Engagement and Modern Workplace Report” pētījumā par darbinieku iesaisti un mūsdienīgu darbavietu norādīts, ka tikai 29% darbinieku jūtas iesaistīti savā darbavietā. Šī iemesla dēļ vadītājiem ir ieteicams paust atzinību gadījumos, kad darbinieki izrāda lielu centību. Jo īpaši tādēļ, lai rādītu piemēru un veicinātu šādu sniegumu arī ilgtermiņā.

9.Materiālie ieguvumi – dāvanu kartes (44%) un apmaksāts ceļojums ar komandas biedriem (41%)

Kas kārtīgi strādā, tas kārtīgi atpūšas. Veltat sekundi, lai analizētu turpmāk sniegtās iespējas. Kuru no tām jūs izvēlētos?

  • pilnībā apmaksāts ceļojums ar saviem komandas biedriem, tālu prom no ikdienas un vietā ar skatu uz okeānu;
  • dāvanu karte jūsu izvēlētajā veikalā vai uzņēmumā ;
  • vakariņas augstas klases restorānā kopā ar jūsu uzņēmuma izpilddirektoru;
  • speciāli atlasīts palīgs vai praktikants 2 mēnešu garumā.

Jums ir divas lomas, kurās iejusties – priekšnieka un ierindas darbinieka loma. Uzņēmuma PEERO APP izstrādātajā darbinieku atzīšanas ziņojumā vairums strādājošo sekundes laikā deva priekšroku dāvanu kartei un apmaksātam ceļojumam ar komandas biedriem.

Tas var būt nedaudz sarežģīti, jo nozares un uzņēmumi atšķiras. Jūsu vadības komandai ir jāzina, kas ir piemērots jūsu kolektīvam, un pēc iespējas jāpielāgo atzinības balvas katram individuāli.

10. No darbinikiekus aktīvi iesaistošajiem uzņēmumiem, 71% slavē savus darbiniekus par labi izpildītiem uzdevumiem, bet tikai 41% no neaktīvi iesaistošajiem uzņēmumiem rīkojas tāpat

Ir novērojama izteikta atšķirība starp pozitīvu, augstas veiktspējas vidi, kurā ir labi motivēti darbinieki, un uzņēmumiem, kuros kopējais komandas gars un motivācija nīkuļo. Darbinieku atzinībai ir izšķirīga loma uzvedībā un galu galā arī skaitļos (runājot par uzņēmuma mērķiem).

Paudiet savu atzinību jau šodien!

Ieviesiet to kā ieradumu pat ārpus darbavietas, un izsakiet atzinību, ja kāds ir izdarījis ko atzinības vērtu. Novērtējiet citus neatkarīgi no sava amata un domājiet ilgtermiņā. Pat ja mēs runājam tikai par vispārējām darbības līnijām un uzņēmuma mērķiem, jūs joprojām varēsiet labāk pielāgoties mūsdienu darba vides izaicinājumiem, ja jums būs ieviestas atbilstošas darbinieku novērtēšanas un atzinības programmas, nevis ja vienkārši sekosiet vecajām atzinības paušanas paradigmām. Tagad jums ir pieejama statistika. Izmantojiet mūsu ieteiktos rīkus un uzlabojiet ikdienas darbu saviem komandas biedriem.