12.05.2021

PĒTĪJUMS: KĀ “JAUNAIS NORMĀLAIS” MAINA MĀKOŅA LIETOJUMU UN STRATĒĢIJU

Turpinoties pandēmijai, tās rezultātā tiek attīstītas dažādas “jaunā normālā” izpausmes. Cilvēks vienmēr ir bijis IT inovāciju uzmanības centrā, iedvesmojot mūs strādāt produktīvāk, darboties rentabli, būt atjautīgākiem, izglītotākiem un vienotākiem. Mūsdienās organizācijas, IT līderi, darbinieki, klienti un dažādi partneri problēmas, kas saistītas ar attālināto darbu, risina kopīgi. Tehnoloģijas inteliģences platforma Snow aptaujāja IT nozares līderus, lai noskaidrotu, ko nozīmē “jaunais normālais” un kā tas izpaudīsies nākotnē.

Parasti lietojuma pieaugums norāda arī uz nepārtrauktiem izdevumiem, kas saistīti ar šīm tehnoloģijām. Taču IDC prognozēja arī to, ka 2020. gadā kopējie IT nozares izdevumi kritīsies par 5%, lai gan IT infrastruktūras vērtība varētu augt par 4%, sasniedzot 237 miljardu dolāru vērtību.

Snow aptaujāja 250 IT nozares līderus no vidējiem uzņēmumiem un uzņēmumu organizācijām visā pasaulē un noskaidroja, ka vairāk nekā 80% no tiem ir palielinājuši savu mākoņa lietojumu, savukārt 60% lēsa, ka mākoņa lietojuma pieaugums turpināsies, un 22% apgalvoja, ka tas ir izlīdzinājies. Lai gan dažādu industriju avoti ir vienisprātis, ka mākonim šajā periodā bijusi īpaši liela nozīme, pastāv domstarpības par to, kā ar mākoni saistītās tendences, lietojums un ieguldījums tajās mainīsies ilgtermiņā, atgriežoties ierastajā dienas kārtībā. Atklājumi rosina domāt, ka mākoņa pakalpojumus arvien biežāk izmanto infrastruktūrās, lietotnēs un drošības rīkos.

Vairāk nekā trīs ceturtdaļas (76%) aptaujāto IT nozares līderu aktīvāk sākuši lietot tādas mākoņa pakalpojumu platformas kā Amazon Web, Microsoft Azure un privāto mākoni. Pieaugums ir izteikts, salīdzinot ar augošo sadarbības rīku lietojumu, piemēram, Slack, Teams, Google Chat (55%), kā arī mākonī balstītiem videokonferenču rīkiem, kā Zoom, WebEx un GoToMeeting (52%).

Lai gan šie dati joprojām liecina par videokonferenču rīku un sadarbības līdzekļu lietojuma pieaugumu, kas tika aktualizēts ziņās, pārejot uz attālināto darbu, ievērojamā mākoņa infrastruktūras attīstība norāda uz to, ka tai iepriekš vēl nebija būtiska loma organizāciju ikdienā.

Lai gan drošības jautājumi kļuvuši aktuālāki, tikai 46% aptaujas respondentu atzina, ka palielinājuši ieguldījumu apjomu mākoņa drošībā.

Attīstoša pieeja mākoņa izdevumiem un stratēģijai

56% no Snow IT līderu aptaujas respondentiem apgalvoja, ka sagaida ar mākoni saistīto izdevumu pieaugumu, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā to, kas norādīja uz šo izdevumu samazināšanos (20%). Neskatoties uz tēriņu pieaugumu, trešdaļa IT līderu meklē veidus, kā pielāgot savu budžetu, tā kā 31% apspriež savus mākoņa līguma noteikumus un 32% lūdz saviem mākoņpakalpojuma sniedzējiem pagarināt rēķinu apmaksas termiņu. Vēl 9% ziņojuši, ka šomēnes nespēs samaksāt savus mākoņpakalpojumu rēķinus. Tikai 12% norādīja, ka šī brīža ekonomiskā vide nemainīs viņu mākoņa līgumsaistības vai patēriņu apjomu.

Kā šī brīža ekonomiskā vide ir ietekmējusi Jūsu mākoņa līgumsaistības un tēriņus?
Palielinām izdevumus, kas saistīti ar mākoni Lūdzam mākoņpakalpojumu sniedzējam(-iem) pagarināt rēķinu apmaksas termiņu Atkārtoti apspriežam mākoņa līgumsaistības Samazinām izdevumus, kas saistīti ar mākoni Neizmantosim nevienu stratēģiju – šī brīža ekonomiskā vide nav ietekmējusi mūsu mākoņa līgumsaistības un tēriņus Šomēnes nespēsim samaksāt savus mākoņpakalpojumu rēķinus

 

Rūpīgāk izpētot aptaujas dalībnieku datus, bija novērojama izteikta paaudžu tendence. IT līderi no Z paaudzes (Gen Z) un Y paaudzes (Millenials jeb mileniāļi) bija vairāk tendēti palielināt savus ar mākoni saistītos izdevumus (68%) nekā Jaunie būmeri (Baby Boomers) (41%). Savukārt pastāv lielāka iespēja, ka vidējie uzņēmumi nespēs samaksāt savus mākoņpakalpojumu izdevumus, salīdzinot ar uzņēmumu organizācijām (attiecīgi 11% un 6%).

Tā kā rādītāji par mākoņpakalpojumu lietojumu turpina augt un mākonī tiek investēts arvien vairāk, ir pašsaprotami, ka 91% aptaujāto IT nozares līderu paredz izmaiņas savā mākoņa stratēģijā.

Populārākās no stratēģijas pārmaiņām:

 • Paātrināta datu pārvietošanas uz mākoni (45%)
 • Digitālās pārveidošanas iniciatīvu veicināšana (41%)
 • Rūpīga visas izmantotās tehnoloģijas izpēte, nosakot tās efektivitāti (29%)

Pārsteidzošā kārtā 21% IT nozares līderu atzina, ka mākoņa datus pārvieto atpakaļ uz vietējām sistēmām. Par spīti iespējām mākoņa datus pārvietot atpakaļ uz vietējām sistēmām (cloud repatriation) IT līderi, šķiet, pašlaik izvēlējušies vidusceļu. Un tikai 21% aptaujāto ir apturējuši digitālās iniciatīvas.

Kuras no turpmāk norādītajām stratēģijas izmaiņām izmantosiet, pielāgojoties aktuālajai ekonomiskajai videi?
Digitālās pārveidošanas iniciatīvu apturēšana uz nenoteiktu laiku Digitālās pārveidošanas iniciatīvu veicināšana Datu pārvietošanas uz mākoni projekta apturēšana uz nenoteiktu laiku Paātrināta datu pārvietošanas uz mākoni Uz nenoteiktu laiku apturēta publiskā mākoņa izmantošana Uz nenoteiktu laiku apturēta privātā mākoņa izmantošana Mākoņa datu pārvietošana atpakaļ uz vietējām sistēmām Visas izmantotās tehnoloģijas izpēte, nosakot tās efektivitāti Neizmantosim nevienu stratēģiju — savu stratēģiju nemainīsim

Šobrīd vairāk nekā jebkad iepriekš IT līderiem ir svarīgi nodrošināt sava mākoņa lietojuma, līgumu un tēriņu caurredzamību, lai varētu turpināt izglītot savas organizācijas par to, kā apdomīgi izmantot šo tehnoloģiju, tiecoties panākt optimālu biznesa vērtību.

Kā atgriešanās klātienes darbā ietekētu mākoņa lietojumu

Lai gan vairāki uzņēmumi ir apgalvojuši, ka ļaus savām organizācijām turpināt strādāt attālināti vismaz līdz gada beigām vai ilgāk, un daži uzņēmumi, piemēram, Facebook pat drosmīgi paziņojuši, ka atļaus darbiniekiem strādāt attālināti arī turpmāk, daudzi plāno atsākt vai jau ir atsākuši darbu klātienē. Darbiniekiem atgriežoties darbā klātienē, darba kultūra noteikti mainīsies. Runājot par potenciālajām pārmaiņām mākoņa lietojumā, birojiem un uzņēmumiem atsākot darbu, aptaujātie IT līderi uzskata, ka:

 • 66% turpinās izmantot mākoņa pakalpojumus un lietotnes, kas ieviestas, pārejot uz attālinātā darba režīmu
 • 24% turpinās izmantot dažus no pašlaik aktuālajiem mākoņa pakalpojumiem un lietotnēm un daļu no tiem — pārtrauks

Darbinieku izturēšanās pandēmijas laikā visnotaļ ir mainījusies, daļa ieradumu organizācijās turpinās pastāvēt, un šie rādītāji liecina par to, ka stratēģijas mainās un pārmaiņas notiek straujāk. Steiga sākt izmantot mākoni, iespējams, pierāda, ka mākonis nākotnē nodrošinātu dinamiskāku, pielāgojamāku un mazāk riskantu risinājumu.

IT līderiem ir spēcīgs viedoklis par plāniem atgriezties darbā klātienes birojos. Pēc tam apjautājāmies par atgriešanos atpakaļ savā darbavietā:

 • 47% ir apmierināti ar atgriešanos klātienes darbā, līdzko viņu uzņēmums būs definējis skaidru plānu, kā nodrošināt darbinieku drošību.
 • 43% dotu priekšroku, ja viņu uzņēmums piedāvātu iespēju strādāt no mājām arī pēc atgriešanās klātienes darbā
 • 34% ar nepacietību gaida atgriešanos darbā, savukārt 30% jūtas nedroši par atgriešanos klātienes darbā birojā

Starp C līmeņa un vidējā līmeņa vadītājiem bija novērojama demogrāfiskā atšķirība. 45% informācijas sistēmu direktoru (CIO — Chief Information Officer) ar nepacietību gaida atgriešanos klātienes darbā birojā, savukārt tikai 30% vadītāju jūtas tāpat. Savukārt 34% vadītāju dotu priekšroku turpināt strādāt no mājām pat pēc tam, kad viņu birojs tiks atvērts, salīdzinot ar 18% informācijas sistēmu direktoru. Šāda tendence varētu norādīt uz kultūras izaicinājumiem IT nozarē, ja vecākie līderi nepaturēs atvērtu prātu saistībā ar savu komandu darbību.

pozitīvāks redzējums par attiecībām starp it nozari un darbiniekiem

Dažādie jauninājumi aktuālajā ekonomiskajā vidē ir sagādājuši labas ziņas: 82% respondentu atzina, ka novērojuši pozitīvas pārmaiņas darbinieku attieksmē pret IT nozari. Šīs ir vērā ņemamas pārmaiņas, salīdzinot ar sāncensību, kas pastāvējusi starp iestāžu darbiniekiem un IT nozari pēdējo pāris gadu laikā. Tā kā pirktspēja tagad ir darbinieku un uzņēmuma vienību atbildība, kamēr IT nodarbojas ar tehnoloģiskām problēmām, šķiet, darbinieku un IT nozares attiecības nu raksturo izteiktāka simbioze.

Aptaujātie IT līderi norādīja, ka darbinieki viņu uzņēmumā:

 • Šķiet pateicīgāki par IT devumu viņiem un uzņēmumam (49%)
 • Izjūt vairāk cieņas pret IT nozari (48%)
 • Šķiet informētāki par to, ka IT infrastruktūra ir viņu uzņēmuma stūrakmens, it īpaši krīzes laikā (43%)

Cilvēku pieredzei vienmēr bijusi būtiskākā loma IT darbības un mērķu ziņā. Tehnoloģijas ļauj mums būt produktīvākiem, efektīvākiem, inovatīvākiem, apzinīgākiem savos tēriņos, informētākiem, savienotākiem utt. Tomēr aptaujā netika jautāts par to, vai IT līderi uzskata, ka šādas pārmaiņas būs iespējams uzturēt ilgtermiņā. Ceram, ka “jaunais normālai” veidos spēcīgāku saikni starp IT nozari un galalietotājiem.

Visbeidzot, atbildot uz jautājumu, kuras no lietojumprogrammām, neskaitot pamata IT programmatūru, ir bijušas visnozīmīgākās:

 • 73% minēja videokonferenču lietotnes, kā Zoom, Cisco WebEx un GoToMeeting
 • 65% – komunikācijas lietotnes, kā Slack, Teams, Google Chat
 • 57% – biznesa lietotnes kā Microsoft Office
 • 48% – sociālo tīklu lietotnes, kā LinkedIn un Facebook
 • 44% – izklaides lietotnes, kā Netflix un Spotify

Tas varētu norādīt uz tendenci dot priekšroku rīkiem, kas ļauj komunicēt, nevis tikai piedāvā izklaides iespējas.

Turpinoties globālajai pandēmijai, varētu tikt realizēti vairāki “jaunā normālā” paveidi situāciju, ar kurām saskaras organizācijas, IT līderi, darbinieki, klienti un sadarbības partneri, ietekmē. Kļūs būtiski ar rīcībā esošo tehnoloģiju darboties caurredzami, turpinoties ieguldījumu un tēriņu optimizācijas pasākumiem.

Ja jūs meklējat labākās prakses piemērus un padomus, kas palīdzētu jums pandēmijas laikā un arī pēc tās, noteikti apmeklējiet Snow galveno resursu centru, kurā ir pieejami ceļveži, blogi, videoklipi un daudz kas cits.

/ Siri Ho (Ciri Haugh) — Korporatīvās komunikācijas direktore, Snow Software /

Vairāk informācijas: Perspektīvas

 

ARE YOU INTERESTED IN CLOUD OPTIMIZATION?