15.06.2018

Programmatūras resursu pārvaldība (SAM): drošības un biznesa aspekti

 

Organizācijas The Software Alliance (BSA) nupat jūnijā publicētajā pētījumā ir apkopota vērtīga informācija par programmatūras resursu pārvaldību jeb SAM (Software Asset Management). BSA ir vadošais programmatūras nozares padomdevējs gan valstiskā līmenī, gan starptautiskajā tirgū. BSA biedru vidū ir datorprogrammatūras inovatori, kas izstrādā programmatūras risinājumus ekonomikas veicināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Visā pasaulē datorprogrammatūra uzņēmumiem ir kļuvusi par visuresošu un būtiski svarīgu rīku, lai uzņēmumi spētu veikt pat ikdienišķas pamatdarbības – sekot līdzi pārdošanas rezultātiem, uzturēt grāmatvedību, veikt tirgus izpēti, sazināties ar klientiem, sadarboties ar partneriem un veicināt produktivitāti.

Taču nereti lietotāju centienus apgūt inovatīvas tehnoloģijas apslāpē uzņēmuma darbību paralizējoši apdraudējumi tā drošībai, tai skaitā ļaunatūras (malware) izplatība. Ir skaidrs, ka ļaunatūras infekciju skaits ir cieši saistīts ar nelicencētas datorprogrammatūras izmantošanu. Tā rezultātā daudzi IT vadītāji sāk apzināties patiesās nelicencētas programmatūras izmantošanas izmaksas un izvēlas sekot pragmatiskiem soļiem, lai uzlabotu programmatūras pārvaldību uzņēmumā.

Lai labāk izprastu ļaunatūras ietekmi un iespējas programmatūras pārvaldības uzlabošanai, BSA veiktā Pasaules programmatūras aptauja (Global Software Survey) tika veidota ar mērķi noteikt nelicencētas datorprogrammatūras instalāciju daudzumu un apmēru, kas veiktas datoros vairāk nekā 110 valstīs un reģionos. Rezultāti liecina, ka lai gan uzņēmumu IT vadītāji skaidri apzinās, ka nelicencēta programmatūra rada drošības riskus, 37% no uzņēmumu datoros instalētās programmatūras joprojām nav licencēta (Latvijā šis rādītājs ir 48%). Tālāk rakstā tiek sniegts pētījuma kopsavilkums un praktiski padomi, lai uzlabotu uzņēmuma IT saimniecības drošību.

Nelicencētas programmatūras izmantošana krīt, taču joprojām ir plaši izplatīta

Neskatoties uz 2% kritumu nelicencētas datorprogrammatūras instalāciju skaitā pēdējos divos gados, nelicencēta programmatūra joprojām tiek izmantota pārsteidzošā daudzumā, sastādot 37% no uzņēmuma datoros instalētās programmatūras. Lai gan kopējā nelicencētās komercprogrammatūras vērtība ir kritusies, lielākajā daļā no aptaujā iekļautajām valstīm nelicencētās datorprogrammatūras rādītāji joprojām sasniedz 50 vai vairāk procentus. Šie rādītāji ne tikai aizkavē ekonomisko attīstību, kas ir saistīta ar augšupejošu tehnoloģiju lietojumu, bet arī aizkavē uzņēmumu attīstību un rada negaidītus uzņēmuma drošības riskus.

IT vadītāji sāk apzināties, ka nelicencētas programmatūras izmantošana kļūst arvien riskantāka un dārgāka

Uzņēmumiem pašlaik pastāv 30% iespējamība sastapties ar ļaunatūru, kad viņi iegūst vai lejupielādē nelicencētu programmatūru, vai iegādājas datoru, kurā jau ir instalēta nelicencēta programmatūra. Katrs ļaunatūras uzbrukums uzņēmumam var izmaksāt vidēji 2 miljonus eiro un aizņemt līdz pat 50 dienām, lai novērstu uzbrukuma radītās sekas. Ļaunatūra var ne tikai izraisīt uzņēmuma dīkstāvi vai datu zudumu, bet arī nopietni ietekmēt uzņēmuma zīmolu un reputāciju. Pieaug arī izmaksas, kas saistītas ar ļaunatūras radīto seku novēršanu, kuru savukārt var saistīt ar nelicencētas programmatūras lietojumu. Uzņēmumiem tas var izmaksāt vairāk nekā 9 000 eiro par vienu inficētu datoru, un kopā uzņēmumiem pasaulē tas izmaksā gandrīz 305 miljardus eiro gadā. Izvairīšanās no ļaunatūras radītajiem drošības riskiem tagad ir galvenais iemesls, lai IT vadītāji būtu ieinteresēti pārliecināties, ka viņu datortīklā esošā programmatūra ir pilnībā licencēta.

Programmatūras atbilstības veicināšana uzlabo ekonomiku un drošību

Ļaunatūras radīto seku novēršanas izmaksu pieauguma dēļ uzņēmumu vadītāji arvien vairāk interesējas par pilnībā licencētu programmatūru, kurai var uzlikt ielāpus ar pēdējiem atjauninājumiem, kas kalpo par galveno drošības vairogu pret uzņēmuma darbību paralizējošiem ļaunatūras uzbrukumiem, datu noplūdēm un citiem drošības apdraudējumiem. Aizvien vairāk vadītāju apzinās, ka viņu spēja pārvaldīt programmatūru visā uzņēmumā var kalpot par spēcīgu instrumentu, kas palīdz samazināt uzņēmuma dīkstāvi un ievērojami uzlabot uzņēmuma finansiālo situāciju. Sekodami pragmatiskiem programmatūras pārvaldības uzlabošanas soļiem, uzņēmumi var uzlabot savu finansiālo situāciju līdz pat 11%.

Uzņēmumi jau tagad var uzlabot programmatūras pārvaldību un sasniegt uzņēmuma stratēģiskos mērķus

Jau tagad uzņēmumi var veikt programmatūras resursu pārvaldību jeb SAM, lai palielinātu izmantoto tehnoloģiju lietderību uzņēmumā. Programmatūras resursu pārvaldība ne tikai palīdz IT vadītājiem nodrošināt to, ka viņu datortīklā lietotā programmatūra ir legāla un pilnībā licencēta, bet arī var palīdzēt samazināt kiberriskus, uzlabot produktivitāti, samazināt dīkstāvi, centralizēt licenču pārvaldību un samazināt izmaksas uzņēmumā. Pētījumi ir pierādījuši, ka uzņēmumi var samazināt līdz pat 30% no ikgadējās programmatūras iegādes izmaksām, ieviešot veiksmīgas SAM un programmatūras licencēšanas optimizācijas programmas.

 

Praktiski padomi: trīs līmeņu programmatūras resursu pārvaldība

Tālāk ir uzskaitīti soļi, kas kalpo kā pilnvērtīgs ceļvedis, lai uzņēmumā ieviestu ISO standartiem atbilstošu programmatūras resursu pārvaldības jeb SAM sistēmu.

1. līmenis – uzticama informācija

Pirmais etaps ir iegūt pilnīgu izpratni par jau esošiem resursiem uzņēmumā, lai tos var atbilstoši pārvaldīt. Pārvaldības procesa sākums ir izvērtēt sistēmās instalēto programmatūru, lai noskaidrotu programmatūras atbilstību licencēšanas noteikumiem. Papildus licenču pārvaldībai šis etaps uzņēmumiem ļauj arī izstrādāt procesus, kas nepieciešami izmaiņu ieviešanai, datu pārvaldībai un drošības risinājumu vadībai.

2. līmenis – dzīves cikla integrācija

Otrais solis papildina pirmo un palīdz uzņēmumiem palielināt efektivitāti un samazināt izmaksas, uzlabojot programmatūras pārvaldību visā IT aktīvu dzīves ciklā – no specifikāciju noteikšanas, aktīvu ieguves un izstrādes, laišanas tirgū, reālā darbības laika līdz pat dzīves cikla beigām.

3. līmenis – optimizācija

Trešais etaps ir palīdzēt uzņēmumiem palielināt efektivitāti un samazināt izmaksas, liekot uzsvaru uz tādām funkcionālām darbības jomām kā līgumi un finanšu pārvaldība.

 

Lai palīdzētu Jūsu uzņēmumam pārvaldīt programmatūras resursus droši un efektīvi, Squalio ir izstrādājis SAM pakalpojumu. Squalio speciālisti lieto tirgū atzītākos SAM rīkus un platformas, kas uzņēmumam ļaus sekot līdzi programmatūras aktīviem, tādējādi Jums vairs nebūs jāuztraucas par nelicencētu programmatūru vai drošības caurumiem.

Squalio Jūsu uzņēmumam var piedāvāt 12 mēnešu sadarbības projektu, kura ietvaros ieviesīsim un pielāgosim automatizētu SAM rīku, apmācīsim darbiniekus un konsultēsim licencēšanas jautājumos. Sazinies ar mums jau tagad!