16.02.2018

Regulā minēts, ka klienta dati sastāv no 3 komponentiem (vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts). Ja ir tikai 2 no šiem komponentiem, vai notiek datu apstrāde?

 

Regula nosaka, ka personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem fiziskai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Nav citu kritēriju, kas nosaka regulas attiecināmību uz personas datu apstrādi (neatkarīgi no informācijas apjoma un komponentiem). Šajā gadījumā tā būs personas datu apstrāde.
Saved kārtībā savus datus jau tagad!