28.12.2018

Top 3 iemesli, kādēļ Jūsu organizācijai ir nepieciešama personālvadības sistēma

Vai Jūs zināt, kā investīcija cilvēkresursu programmatūrā nesīs labumu Jūsu uzņēmumam? Lai gan labas cilvēkresursu nodaļas galvenais princips ir padarīt cilvēkresursu pārvaldību organizētāku un efektīvāku, ir grūti aprēķināt konkrēto labumu vai ROI, ko pēc HR risinājuma ieviešanas saņem personālvadības komanda, komandas vadītāji un uzņēmuma vadība.

Gartner Finland veica aptauju, kuras mērķis bija izpētīt pozitīvo ietekmi, kādu sniedza Sympa HR risinājums uzņēmumiem jau gadu pēc tā ieviešanas. Galvenie secinājumi parāda iemeslu ikvienam uzņēmuma, kas apsver iespēju iegādāties personālvadības risinājumu kompānijas vajadzībām.

Tikai viena gada laikā personālvadības sistēmas ieviešana nodrošināja uzņēmumus ar:

  1. vieglāku un aptverošāku atskaišu un pārskatu sagatavošanu;
  2. vienkāršotu darbinieku, algas izmaksu un prombūtnes datu pārvaldību;
  3. laika ietaupījumu, ko turpmāk var veltīt pievienotās vērtības uzdevumiem, nevis manuālajai cilvēkresursu pārvaldībai.

 

Pārsteidzoša apmierinātība ar cilvēkresursu pārskatiem un atskaitēm

Liela daļa darbu personālvadības nodaļā ietver sevī ziņojumu un dokumentu sagatavošanu. Šajā aspektā parasti galvenie jautājumi slēpjas vai nu atjauninātu HR datu trūkumā vai ziņojumu kvalitātes nepietiekamībā. Laba personālvadības sistēma atrisina šo problēmu, iesakņojot ziņojumus reālajā laikā un piedāvājot tiem viegli lietojamu saskarni.

No otras puses, automatizācija ļauj lietotājiem sistēmā saglabāt atkārtotus ziņojumus, lai šīs organizācijas veidnes varētu viegli izmantot vairākas reizes. Šī automatizācija ietaupa personālvadības nodaļai ievērojamu laika daudzumu.

Pateicoties šīm divām iezīmēm, respondentu skaits, kas bija apmierināti ar personālvadības ziņojumiem, pieauga četras reizes. Un kā mēs visi zinām: kvalitatīvāki ziņojumi noved pie kvalitatīvākas lēmumu pieņemšanas.

 

Apmierinātība ar personisko, algas un prombūtnes informācijas pieejamību palielinājās par vairāk nekā 60%

Vēl viens laikietilpīgs personāla vadības darbības lauciņš ir personāla, algas un prombūtnes datu pārvaldīšana. Tas bieži vien nozīmē tādas pašas informācijas reģistrēšanu atsevišķās sistēmās. Laba cilvēkresursu sistēma palīdz integrēt datus no esošajiem avotiem, ļaujot pašiem darbiniekiem ievadīt informāciju sistēmā.

Izmantojot Sympa HR, radikāli uzlabojas vispārējā apmierinātība ar datu pārvaldību: respondentu skaits, kas apmierināti datu pārvaldību, ir dubultojies.

 

Palielinājās nodaļu produktivitāte, jo iknedēļas darba apjoms tika pabeigts 3 stundas ātrāk

Šeit valda pietiekami vienkāršs princips: jo mazāk laika tērējat neefektīviem datu pārvaldības uzdevumiem, jo vairāk laika Jums ir, lai izpildītu savus pamatuzdevumus un uzdevumus ar pievienoto vērtību. Viedais cilvēkresursu vadības risinājums ietaupa laiku, atvieglojot atkārtotu uzdevumu automatizāciju. Ieviešot Sympa HR sistēmu uzņēmuma darbībā, personāla vadība ietaupīja trīs stundas darba nedēļā vai līdz 140 stundām gadā.