14.12.2017

Vai darba pieraksti uz papīra vai kladītē ir uzskatāmi par datu apstrādi GDPR izpratnē?

 

Ņemot vērā, ka šādi pieraksti var saturēt personīgu informāciju, jāizstrādā arī pierakstu glabāšanas kārtība. GDPR attiecas ne tikai uz elektroniski savākto/dokumentēto informāciju. GDPR datu aizsardzības noteikumiem pakļauti arī rakstiski veidoti saraksti, kas satur personīgu informāciju.

Ir dati (fiziski, papīra formā), kuri ievietoti arhīvā, taču nav pieejami elektroniski un norādes uz tiem nav elektroniskajā katalogā. Vai šie dati attiecas uz GDPR un tiks ņemti vērā, ja notiks datu noplūde? 

GDPR attiecas uz visu informāciju, kas satur personas datus un kura tiek glabāta. Datiem papīra formā ir jāizstrādā glabāšanas kārtība:
  • jānosaka, kam ir pieeja (pieeja jāierobežo līdz minimālam cilvēku skaitam);
  • jāsakārto dokumenti pēc kritērijiem/vārdiem/citiem parametriem, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams tos atrast;
  • jāparedz glabāšanas termiņš, kas ir pamatots ar glabāšanas mērķi;
  • jāatrunā informācijas iznīcināšanas kārtība.