14.12.2017

Vai, nokārtojot Datu valsts inspekcijas apmācības, tiek piešķirts sertifikāts?

 

Datu aizsardzības speciālista sertifikātu piešķir Datu valsts inspekcija.

Priekšnoteikumi sertifikāta piešķiršanai pašlaik ir šādi:

  • ir jābūt augstākājai izglītībai tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā. 2018. gadā šo prasību mainīs, un, iespējams, varēs pieteikties arī citu zinātņu pārstāvji;
  • ir jāapgūst apmācību kurss, kuru organizē uzņēmumi, kuri ieguvuši tiesības organizēt personas datu aizsardzības speciālista apmācības (pašlaik tādas tiesības ir piešķirtas sešiem uzņēmumiem). Datu valsts inspekcija neapmāca speciālistus;
  • ir sekmīgi jānokārto personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums.