17.10.2017

Vispārējās fizisko personu datu aizsardzības regulas mērķis

2018. gada maijā stāsies spēkā Vispārējā fizisko personu datu aizsardzības regula. Eiropas Savienības teritorijas robežās šī jau būs otrā vispārējās fizisko personu datu aizsardzības regulas redakcija. Kāpēc vispār ir nepieciešams šāda veida regulējums?

Šī regula ir izveidota ar mērķi nodrošināt fizisko personu tiesības zināt, kā, kāpēc un kur tiek apstrādāti šo personu dati, t.i., informāciju par šīm personām, lai šī datu apstrāde nenotiktu ar to mērķi, par kuru, iespējams, fiziskā persona nav informēta, vai ar mērķi, kas var nest kaitējumu fiziskai personai.

Svarīga ir arī otra minētās regulas sastāvdaļa – līdzsvara meklēšana starp fiziskās personas interesēm un tādām fizisko personu tiesībām kā vārda brīvība un iespēja veiksmīgi veikt komercdarbību.

Ir maldinoši un nepareizi uzskatīt, ka vispārējā fizisko personu datu aizsardzības regula ir izveidota, lai traucētu uzņēmējdarbības veicināšanu.

Ir jāmeklē īstais un pareizais līdzsvars, un minētā Regula mēģinās to īstenot. Regula tika pieņemta ar mērķiem sakārtot līdzīgo noteikumu kopumu Eiropas Savienības robežās. Regula tiek uzskatīta par Eiropas augstāko tiesību aktu un tai ir lielāks juridisks spēks, nekā nacionāliem likumiem.

Pirms šīs Regulas ieviešanas fizisko personu datu aizsardzības nodrošināšana notika, balstoties uz likumu, kas izstrādāts un pieņemts konkrētās valsts ietvaros, un pieeja, ar kuras palīdzību valsts regulēja fizisko personu datu aizsardzību, protams, dažādās detaļās un niansēs atšķīrās.

Esošās Regulas mērķis ir nonākt pie vienotās izpratnes un pieejas fizisko personu datu aizsardzības jautājumos visas Eiropas teritorijā.

Ir vērts pieminēt, ka ir pagājis diezgan ilgs laiks kopš momenta, ka tika pieņemta iepriekšējā Direktīva. Tehnoloģijas mūsdienās attīstās strauji, līdz ar to iepriekšējais Direktīvas regulējums ir novecojis.

Jaunajā Regulā ir ļoti daudz jaunu aspektu, balstītu uz tehnoloģiju attīstību.

 

Kā sagatavoties Vispārējai datu aizsardzības regulai? Lejupielādē bezmaksas GDPR dokumentu paku!