Uzņēmējdarbības nepārtrauktība šā brīža apstākļos iespējama, apzinot un apgūstot tehnoloģiju sniegtās iespējas, kā arī stiprinot digitālās prasmes un zināšanas.

Mēs  – datu tehnoloģiju uzņēmums “Squalio” sniedzam atbalstu valsts iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību un konkurences spēju attālināta darba organizēšanā un nodrošināšanā.

1

Attālināta darba

Risinājumi

Attālināta darba nodrošināšanā efektīvs risinājums ir Teams digitālā darba vieta, kas ļauj organizāciju darbiniekiem sazināties, strādāt pie kopīgiem projektiem, organizēt sapulces un video zvanus, kā arī glabāt dokumentus un strādāt ar tiem reāllaikā. Microsoft šobrīd piedāvā iespēju izmantot Microsoft Teams sešu mēnešu periodā bez maksas. Esam apkopojuši padomus un ieteikumus darbam ar Teams digitālo platformu.

KĀ IZVEIDOT TEAMS SARUNU AR KOLĒĢIEM?
Kā pievienoties Teams sazvanam kā viesim?
2

Attālināta darba

apmācības

Ja vēlies attālināta darba apmācību savā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā (līdz 150 darbiniekiem), kurā:

Microsoft Office 365 E1 un Teams aktivizēšana

Attālināts ievadseminārs darbiniekiem par praktisku un pilnvērtīgu Micsrosoft Teams iespēju izmantošanu attālināti

Helptu Akadēmija 
e-kursi par prasmīgu
Office 365 un Teams
lietošanu latviešu valodā

Teams tehniskā atbalsta konsultācija, lai uzsāktu Teams lietošanu

Individuāla jautājumu un atbilžu sesija produktīvam attālinātam darbam
3

DATU ANALĪTIKA

MŪSDIENĪGAS DARBA VADĪBAS PALĪGS

Analītikas pieejamība tiešajiem vadītājiem ļauj turēt roku uz pulsa, lai veicinātu komandas darba produktivitāti un efektivitāti.