14.01.2015

DPA ieguvis IBM Maximo Asset Management Bronze Accreditation!

IT uzņēmums DPA kļuvis par pirmo un pagaidām arī vienīgo IBM Maximo Asset Management sertificēto bronzas biznesa partneri Baltijā, kas klientiem var piedāvāt savus pakalpojumus. DPA kā IBM Maximo Asset Management partneris piedāvā uzņēmumu aktīvu (pamatlīdzekļu) pārvaldības risinājumus un sniedz saviem klientiem atbalstu visos šo risinājumu ieviešanas dzīves cikla posmos sākot no konsultācijām par labākā risinājuma izvēli konkrētam uzņēmējdarbības veidam līdz pat risinājuma ieviešanai, integrācijai, jauninājumiem, uzlabojumiem un uzturēšanai. Iegūtais bronzas biznesa partnera statuss apliecina DPA kompetences šajā jomā – IBM Maximo uzņēmumu aktīvu (pamatlīdzekļu)  pārvaldības risinājumu ieviešanā.

DPA Produktu attīstības nodaļas vadītājs Nikolajs Petrovs: “Man ir patiess gandarījums, ka DPA izdevies pirmajam Baltijā iegūt IBM Maximo Asset Management bronzas partnera statusu, kas apliecina mūsu uzņēmuma kompetenci minētā risinājuma ieviešanā. Saņemot bronzas statusu, IBM apliecina mūsu uzņēmuma profesionālo kompetenci, sniegs DPA papildu atbalstu jaunām apmācībām, testa un demo vidēm, jauniem produktiem, kā arī IBM Global Business Services atbalstu sarežģītu projektu realizēšanā.”  

Analizējot Latvijas un abu pārējo Baltijas valstu tirgu, DPA secina, ka jautājums par uzņēmumu aktīvu (pamatlīdzekļu) pārvaldību ir nozīmīgs. Potenciālie klienti izprot, ka nepieciešams risinājums, lai nodrošinātu efektīvu un nepārtrauktu uzņēmuma pamatlīdzekļu darbu, laicīgi novērstu iespējamos riskus, plānotu investīciju efektivitātes uzlabošanu. Šie fakti liecina par tirgus attīstību, izpratni un jautājuma aktualitāti. Ir daudz ražošanas un loģistikas uzņēmumu, kam ir liela pamatlīdzekļu bāze un kurus interesē uzņēmumu aktīvu pārvaldība, lai nodrošinātu nepārtrauktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

Lai popularizētu uzņēmumu aktīvu (pamatlīdzekļu) pārvaldību, aizvadītā gada rudens semestrī visās trīs Baltijas valstīs ir noslēgti trīspusējās sadarbības memorandi starp IBM, DPA un augstskolām profesionālās kompetences pilnveides programmas Baltic Academy of Asset Management ietvaros. Iniciatīvas mērķis ir sekmēt   profesionālās kompetences pilnveidi un veicināt uzņēmumu un organizāciju stabilu izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot aktīvu pārvaldības risinājumu un tā efektivitātes optimizāciju. Programmas aktualitāte pamato izvirzīto mērķi, iesaistot iniciatīvā universitātes, studentus un uzņēmumus Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Programmas ietvaros, balstoties uz IBM MAXIMO aktīvu pārvaldības risinājumu, kā arī uz PAS 55 un ISO 55 0000 standartiem, tiek izstrādāti un piedāvāti apmācību kursi gan studentiem esošo studiju programmu ietvaros, gan dažādu līmeņu vadītājiem uzņēmumos un organizācijās.

Vairāk par aktīvu pārvaldību ar IBM MAXIMO lasiet šeit.