15.09.2015

Izmaiņas IKT drošības prasībās

2015. gada 28. jūlijā ar Ministru kabineta lēmumu tika pieņemti noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, kuri attiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm. Esošie MK noteikumi aizstāj līdzšinējos MK noteikumus Nr. 765 no 2005. gada 11. oktobra “Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības”.

Neskatoties uz to, ka vairākām jauno noteikumu prasībām ir noteikts pārejas laiks, DPA grupas uzņēmums Squalio var palīdzēt Jums iesākt gatavoties pārmaiņām, izvērtējot sistēmu atbilstību jaunajām prasībām, identificējot neatbilstības un piegādājot sistēmu, kuru izmantot sistēmas pierakstu uzglabāšanai.

DPA grupas uzņēmums Squalio klientiem piedāvā:

  • Lietotāju drošības apmācības – datorlietotāju apmācībai ir būtiska loma kopēja IT drošības nodrošināšanā organizācijā, jo darbinieku ieradumu, nepilnīgo IT zināšanu un vieglprātības izmantošana ir viens no visizplatītākajiem IT uzbrukuma veidiem, ko izmanto ļaunprātīgas personas, lai piekļūtu organizācijas datortīklam;
  • Drošības auditu – drošības audita mērķis ir novērtēt drošības riskus, kas var skart jebkuru uzņēmumu, kā arī novērtēt kontroles pasākumus vai pretlīdzekļus, ko uzņēmums ieviesis, lai mazinātu šos riskus;
  • SIEM (Security information and event management) – drošības informācijas monitorings ir pieejams drošības pārvaldības risinājums ar mērķi sniegt visaptverošu informāciju par organizācijas informācijas tehnoloģiju drošību.

Vairāk par DPA piedāvātajiem pakalpojumiem Jums pastāstīs DPA speciālisti – sazinieties, rakstot uz dpa@dpa.lv vai zvanot  pa tālruni +371 67509900!