28.12.2017

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes

IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ievaros 2017. gadā ir pabeigti astoņi pētījumi un apgūti vairāk nekā 50% no plānotā ERAF atbalsta.

IT kompetences centra projekta ietvaros pabeigti astoņi zinātniskā virziena „Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” pētījumi. 2018. gadā plānots pabeigt vēl vienpadsmit pētījumus, no kuriem pieci pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā „Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

No projektam piešķirtā ERAF atbalsta 3 206 250,00 EUR uz 2017. gada beigām projektā ir apgūti vairāk nekā 50%. Tāpat projekta ietvaros sagatavotas 32 zinātniskās publikācijas.

2017. gada nogalē IT kompetences centrs piedalījās Ekonomikas ministrijas rīkotajā konferencē INTER-COMP-INNO. Konferencē IT kompetences centru pārstāvēja SIA Tilde ar pētījumu „Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi” un SIA Squalio cloud consulting ar pētījumu „Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.