15.09.2012

Projekts „IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas”

DPA kā Latvijas IT klastera sadarbības partneris īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas”, kura mērķis ir IT uzņēmumu un nozares konkurētspējas celšana un eksporta apjoma palielināšana, stiprinot sadarbības saites starp IT nozares uzņēmumiem un pētniecības un izglītības institūcijām, lai kopīgi likvidētu plaisu starp piedāvājumu un pieprasījumu IT specifisko kompetenču jomā, izveidotu IT klastera vēstniecību/aģentu tīklu ārvalstīs, kā arī veicinātu nozares specifisko tehnoloģisko platformu pilnveidošanu.
Latvijas IT klastera vidējā termiņa mērķu sasniegšanai tiks izmantotas rīcības galvenajos darbības virzienos:

  • Klastera speciālistu kapacitātes stiprināšana un kompetences celšana
  • Izglītības virziens – kompetentu speciālistu sagatavošana
  • Eksporta veicināšana – eksporta aģentu tīkla izveide
  • Tehnoloģisko platformu un standartu pilnveidošana
  • Rīgas IT Demo centra izveide – Latvijas IT zīmola mārketinga rīks
  • Jaunu tehnoloģisko nišu apguve un attīstīšana globālā līmenī.

Projekta norises laiks 1.07.2012. – 31.05.2015.
Kopējais projekta budžets – 525 355.89 EUR
ERAF atbalsta summa – 426 861.54 EUR

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.2.3. aktivitāte „Klasteru programma” ietvaros. Projekta identifikācijas numurs KAP/2.3.2.3.0/12/01/002, biedrības „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” un valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma numurs: L-KAP-12-0008.

Projekta laikā tiek paplašinātas eksporta iespējas Kazahstānas tirgū, ar klastera biedriem veicot kopīgu tirgus izpēti, kontaktu dibināšanu un tiešo darbu ar potenciālajiem klientiem.