01.08.2014

Projekts “Latvijas IT nozares eksporta veicinošās aktivitātes”

SIA "DPA" sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "Latvijas IT nozares eksporta veicināšanas aktivitātes", kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2014-01
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/14/63/052
Līguma Nr.: L-ĀTA-14-2314