09.01.2017

Top jauni projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” pētījumi!

2016. gadā IT kompetences centrs projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) uzsākti 18 pētījumi, no kuriem 13 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā „Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt pieci pētījumi zinātniskajā virzienā „Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Pētījumu Nr. 1.11. „Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai” īsteno SIA „DPA” („SQUALIO”) un SIA „SQUALIO cloud consulting” sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu.

Pēdējos gados vairākos attēlu apstrādes un datora redzes uzdevumos (attēlu klasifikācija, segmentācija, aprakstīšana) dominē mašīnmācīšanās metodes, it īpaši dziļie neironu tīkli. Pilns atpazīšanas process parasti sastāv no trīs posmiem – semantiskā segmentācija (numura zīmes atrašana attēlā), simbolu segmentācija un simbolu klasifikācija (atpazīšana). Attēlu apstrādei pielāgots mākslīgo neironu tīkla paveids – konvolūcijas neironu tīkls – jau tiek veiksmīgi izmantots tekstu un simbolu atpazīšanai, kas ir viens no numurzīmes atpazīšanas posmiem, tomēr segmentācijas problēma ar neironu tīkliem vēl nav atrisināta, tādēļ tā tiks risināta šajā pētījumā. Papildus tam tiks izmēģinātas arī jaunas, dziļo neironu tīklos balstītas pieejas klasifikācijas problēmai ar mērķi uzlabot precizitāti un ātrdarbību.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei” kompetences centru ietvaros.