Ja izmanto savu klientu datu bāzi un veic piedāvājumus, zvanot vai sūtot tos e-pastā, potenciālajam klientam ir tiesības uzzināt, no kurienes esat ieguvis viņa kontaktus, jo turpmāk šādus zvanus un e-pasta sūtījumus drīkstēs veikt tikai saņemot personas atļauju. Personai būs iespēja pieprasīt un lūgt izdzēst savus datus no Jūsu datu glabāšanas sistēmām.

Tātad, lai turpmāk uzrunātu un sūtītu reklāmas paziņojumus e-pastos būs jāsaņem datu subjekta skaidra, brīva un nepārprotama piekrišana tam.

Personas datu apstrādes pamats šajā gadījumā būs datu subjekta piekrišana, piesakoties jaunumu saņemšanai. Ja kādu iemeslu dēļ ir grūti noteikt datu apstrādes termiņu, tad tas ir jāatjauno pēc diviem gadiem. Tātad, ja persona pēc diviem gadiem nesniedz jaunu piekrišanu informācijas saņemšanai, tās sūtīšana ir jāpārtrauc arī tad, ja uzņēmums vai organizācija vēl pastāv, taču persona nav atteikusies no jaunumu saņemšanas.

Piemēram, uzņēmums vai valsts iestāde piedāvā pieteikties jaunumu saņemšanai, un persona norāda savus datus. Regula nosaka, ka, ievācot datus, ir jānorāda datu apstrādes termiņš un mērķis. Šajā gadījumā mērķis ir informēt klientu par jaunumiem un termiņš ir viss organizācijas pastāvēšanas laiks vai brīdis, kamēr persona neatsakās no jaunumu saņemšanas.

Darbs ar klientiem

Nodarbība 2 no 5


Jautājums 1 no 5

1. Kuri no minētajiem iemesliem ir uzskatāmi par pamatu personas datu apstrādei:

2. Vai GDPR attiecas uz kontaktiem mobilajā telefonā?

3. Vai anketa, kuru klients aizpilda pēc semināra, norādot savu kontaktinformāciju, ir uzskatāma par piekrišanu datu apstrādei?

4. Vai ir pareizi uzskatīt, ka piekrišanu var sniegt arī mutiski?

5. Kad klientam ir tiesības tikt aizmirstam?

Tests veiksmīgs

Apsveicam! Esi pareizi atbildējis uz visiem jautājumiem!

Tests neveiksmīgs

Diemžēl kaut kur esi kļūdījies.