Ko paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) saistībā ar datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Savienības un to glabāšanu mākonī?

Globalizācija ir mainījusi mūsu pasaules uztveri. Iespēja pārsūtīt datus starp organizācijām, kas atrodas dažādās pasaules vietās, ir kļuvusi par nepieciešamību.

Datu pārsūtīšana iekļauj jebkāda veida pārsūtīšanu – e-pastā, augšupielādējot datus serveros vai mākoņpakalpojumu vietnēs un citos veidos, neskatoties uz to, vai dati tiks aktīvi izmantoti vai tikai glabāti.

GDPR regulē starptautisku personas datu pārsūtīšanu
un paredz trīs veidus, kā likumīgi pārsūtīt datus:

ja Komisija ir nolēmusi, ka trešā valsts nodrošina pietiekamu drošības līmeni un ka uz šo valsti datus var pārsūtīt bez jebkādiem papildu drošības līdzekļiem;

ja nav pieejams Komisijas lēmums, personas datus uz trešo valsti var pārsūtīt tikai, ja tajā ir iespējams veikt atbilstošus aizsargpasākumus un pie nosacījuma, ka persona šajā valstī ir spējīga izmantot savas tiesības;

datus var pārsūtīt, balstoties uz saistošiem korporatīviem noteikumiem, kas pieļauj datu pārsūtīšanu starptautiskās uzņēmumu grupās, piemēram, starptautiskās korporācijās.

Vai Jūs esat domājuši, kur nonāk Jūsu dati pēc ielādes mākoņpakalpojumu vietnēs?

Pat, ja Jūs augšupielādējat datus, sēžot mājās un atrodoties Eiropas Savienībā, Jūsu dati var nokļūt ārpus Eiropas Savienības – piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs.

Ja mēs izmantojam mākoņpakalpojumus, tad ir jāatrod informācija par to, kur Jūsu dati tiks glabāti pēc augšupielādes vai jājautā mākoņpakalpojuma sniedzējam, lai piešķir Jums šādu informāciju. Ja Jūsu informācija tiek glabāta ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas un šī valsts nav Komisijas drošo valstu sarakstā, Jums ir jājautā sniedzējam par atbilstošām garantijām vai aizsargpasākumiem, kurus paredz un nosaka Vispārīgā datu aizsardzības regula.

Datu pārsūtīšana ārpus ES

Nodarbība 4 no 5


Jautājums 1 no 3

Vai man ir jāpārbauda, kur tiek glabāti mani personas dati?

Vai ES personas datu saņēmējam trešajā valstī ir jāatbilst GDPR?

Vai ES personas datus drīkst nosūtīt uz trešo valsti, pamatojoties uz personas piekrišanu?

Tests veiksmīgs

Apsveicam! Esi pareizi atbildējis uz visiem jautājumiem!

Tests neveiksmīgs

Diemžēl kaut kur esi kļūdījies.