Kursa mērķis:

Iepazīstināt komandas, kurām ikdienā jāspēj pārskatīt lielu datu apjomu, analizēt  un pieņemt pamatotus lēmumus, ar datu ievades, transformācijas un vizualizācijas iespējām Microsoft PowerBI rīkā.

Pēc kursa apguves dalībnieki varēs atpazīt situācijas, kurās izmantot PowerBI, prast iegūt un transformēt datus no Excel, [.csv vai SQL servera] un tīmekļa vietnēm, veikt vienkāršas datu transformācijas, izveidot un publicēt interaktīvus grafikus, atjaunot datus tajos.

Kursa ilgums:

4 akadēmiskās stundas

Kursa programma*:

  • PowerBI Desktop klienta palaišana un autentifikācija;
  • Labo vizualizāciju piemēru apskate, to stiprās un vājās puses;
  • Datu ieguve no .xlsx, [.csv vai SQL servera] un tīmekļa vietnēm (Get Data);
  • Ievaddatu transformācija, lai tos iegūtu vēlamajā formātā;
  •  Jēgpilnu vizualizāciju veidošana, apvienojot dažādus datu avotus;
  • Vizualizāciju publicēšana lietošanai kolēģiem.

*atkarībā no uzņēmuma prioritātēm un reālās situācijas sadaļas iespējams modificēt.

VADĪTĀJIEM, DATU ANALĪTIĶIEM

HELPTU ANALYTICS

Datu analīzes iespējas ar Microsoft Power BI rīku – biznesa inteliģences pamatprincipi, reālu uzņēmumam nepieciešamo scenāriju modelēšana, tehniskās arhitektūras un datu noliktavas pamatprincipi, datu vizualizācija, funkciju un iespēju izzināšana uzņēmuma vadības komandai un datu analītiķiem.