DATU APSTRĀDES REĢISTRS UN CITI SAISTOŠIE DOKUMENTI

Aprakstīt kādu procesu un savienot to ar darbībām, ko ik dienu veic kolēģi, ir liels izaicinājums. Pārmērīgi liels dokumentu skaits var novest pie haosa tāpat kā dokumentu trūkums. Tāpēc ir būtiski atrast līdzsvaru, dokumentēt tiešām nepieciešamo un spēt izstāstīt saviem kolēģiem, ko tieši no viņiem sagaidi un kādam nolūkam.

Apgūsti:

  • Kā noteikt vai datu apstrādes reģistrs ir nepieciešams un kā pareizi to izveidot un reģistrēt veiktās datu apstrādes darbības? Kā informāciju par datu apstrādi iegūt no citiem darbiniekiem?
  • Kā efektīvi izvērtēt datu apstrādes risku un kādos gadījumos ir jāveic risku analīze? Kā mazināt visbiežāk novērotos riskus?
  • Kā vispareizāk izvēlēties cilvēku, kurš uzturēs personu datu apstrādes reģistru? Kurai no datu apstrādē iesaistītajām pusēm ir pienākums reģistru uzturēt (pārzinim vai apstrādātājam)?
  • Kuri iekšējie dokumenti ir obligāti un kuriem jābūt izveidotiem, pamatojoties uz labo praksi?
  • Kā izveidot regulai atbilstošos dokumentus? Kā var iekļaut gan obligāto informāciju, gan arī labās prakses?

datu reģistrs kā pierādījums atbilstībai

APMĀCĪBU MODULIS 2

Datu reģistra loma pārbaudēs, tā loģika un darbības princips. Datu reģistra formāti, biežāk pieļautās kļūdas un automatizācijas iespējas. Praktiskie uzdevumi un demo.