apmācību saturs

Kādam nolūkam kalpo personas datu apstrādes reģistrs?

Praktiski par to, kāpēc uzņēmumiem nepieciešams veidot datu reģistru un kā to darīt atbilstoši VDAR. Kuram uzņēmumā uzticēt reģistrēt datu apstrādes darbības un vai jebkura ar datiem veiktā darbība uzskatāma par datu apstrādi?

Vai arī mazajiem uzņēmumiem jāveido datu reģistrs?

VDAR 30. panta 5. daļā noteikts, ka pienākumus reģistrēt datu apstrādes darbības, nepiemēro uzņēmumam vai organizācijai, kas nodarbina mazāk nekā 250 personas, izņemot, ja apstrāde rada augstu risku, apstrāde nav neregulāra, vai apstrāde ietver īpašo kategoriju datus.

Praksē uzņēmumi bieži neizprot, vai tiem ir nav nepieciešams datu reģistrs? Ko nozīmē regulāra datu apstrāde un augsts risks personu tiesībām un brīvībām? Kā izvērtēt šos kritērijus?

Kāda informācija datu reģistrā jāreģistrē?

Kā datu apstrādes procesi atspoguļoti uzņēmuma iekšējās politikās un kā realizējas datu reģistrā?

Uzņēmumi nereti mēdz vispirms izveidot “formāli pareizus” datu privātuma dokumentus, tomēr patiesie datu apstrādes procesi ievērojami atšķiras no tā, kas aprakstīts dokumentos. Dokumentiem jāatspoguļo patiesie personas datu procesi. Uzraudzības iestāde šo “viltus atbilstību” pamanīs.

Īsumā par to, kā pareizi datu procesus aprakstīt dokumentos un realizēt praksē, spējot īstenot pārskata atbildības principu.

Datu apstrādes reģistrs Wisery – kāpēc datu reģistrs digitālā sistēmā ir VDAR atbilstošāks nekā Excel/ Word?

Uzņēmumi bieži izvēlas lietot datu reģistrēšanai nepiemērotus rīkus, veidojot tajos manuālu datu reģistru, tomēr vai šāds datu reģistrs ir regulai atbilstošs un kādi ir tā trūkumi? Kādi ir ieguvumi, lietojot mūsdienīgu datu reģistru tiešsaistē?

Praktiska datu apstrādes darbību reģistrēšana Wisery

Lai semināra apmeklētāji spētu praktiski izprast datu reģistrēšanas darbības un to nepieciešamību, semināra noslēgumā veiksim dažādu datu scenāriju reģistrēšanu Wisery datu reģistrā.

!  Katram apmeklētājam līdzi nepieciešams dators, lai pildītu praktiskos uzdevumus un kopīgi izmēģinātu dažādu datu scenāriju reģistrēšanu Wisery datu reģistrā.

datu reģistrs kā pierādījums atbilstībai

APMĀCĪBU MODULIS 2

Datu reģistra loma pārbaudēs, tā loģika un darbības princips. Datu reģistra formāti, biežāk pieļautās kļūdas un automatizācijas iespējas. Praktiskie uzdevumi un demo.

Norises vieta:

Squalio konferenču centrs, Kr. Valdemāra iela 21, Rīga

Apmācību ilgums:

3h

Apmācību maksa:

50 EUR (bez PVN) par darbinieku

Apmācību vadītāja:

Annija Čudare, Squalio personas datu aizsardzības speciāliste